Еднакви отвътре, различни отвън

Автор: Даниела Илиева-Колева


Обичате ли различното? Плаши ли ви или ви кара да потръпвате във вълнуващо очакване?


Колко склонен е човек да приема предизвикателствата на непрекъснато променящата се среда и на все по-глобализиращия се свят, който заличава различията между хората и културите?


И в предишни статии от тази рубрика сме споменавали гъвкавостта на поведението като елемент на човешката интелигентност. В този брой ще разгледаме по-детайлно културната интелигентност и как тя влияе на нашето (не)приемане на различията около нас.


Доколко познанията ни за различните култури оформят и влияят на нашето отношение към определени културни различия? Има много проучвания за нивото на толеранс към междукултурните различия, но ние ще ги разгледаме в контекста на Невро-лингвистично програмиране.


Ако разгледаме която и да е култура, ще открием, че елементите на всяка културна среда са следните:

Ценности, убеждения, поведение, начини на възприемане, символи и техните значения, език, религия, национално облекло, прилики и различия, правила на социален живот, осъзнаване на аза, комуникация, обмен на информация, навици за работа и почивка, връзки и отношения, материален живот, начини на учене, отношение към време, норми на поведение, човешка среда, традиции, социално наследство, храна и хранителни навици, история.


Гъвкавостта в мисленето помага за възприемането и приемането на различията в някои от елементите на дадена култура. Когато работим в интернационална среда или пътуваме често, приемането на междулултурните особености е от изключителна важност за доброто ни прекарване и за научаването на нови знания и факти. Цяла отделна наука се занимава с управлението на културните различия. Един лесен начин за анализ на културните различия в междуличностните отношения е като разделим тези различия на видими на повърхността и скрити под повърхността.


Какво е видимо различно?

 1. Стиловете на комуникация
 2. Отношението към конфликта
 3. Подходите към решаването на задачи/ проблеми
 4. Стилове за вземане на решения
 5. Начини на изразяване
 6. Подходи към добиване на знания


Какво е скрито под повърхността?

 1. Убеждения
 2. Ценности
 3. Възприемане
 4. Очаквания
 5. Начин на мислене
 6. Предубеждения


НЛП разглежда общуването между две отделни личности като общуване между две култури. Според НЛП ние възприемаме нещата не както те са, а както са според нас. Нашите убеждения, ценностна система, усещане за ментална реалност и опит, обуславят възприемането на различията на всяко едно ниво.


Така че следващия път, когато изпитвате затруднения да приемете дадени културни различия, просто ги сравнете с общуването ви с даден човек от вашето обкръжение, с който сте много различни по гореизброените критерии, но все пак сте намерили „общ език“.


Ето и няколко съвета за по-лесно възприемане на културните различия:


1. Приемайте различията

Различията винаги ни карат да видим света от друга гледна точка, често различна от нашата собствена.


2. Бъдете отворени към нови идеи

Позитивното отношение към нови идеи и начини на мислене ни помага да разчупим собствената си рамка на света и мисленето ни.


3. Търсете общото и не се фокусирайте върху различното

Човекът е социално същество и търси да се групира към себеподобни. Ако се фокусираме върху общите черти, гледни точки, възгледи и мнения, ще постигнем много по-бързо по-добра и успешна комуникация.


4. Помогнете на другите да ви разберат по-лесно

В предишни статии сме разглеждали репрезентативните системи (брой 2, 2014) и как те ни помагат да „заговорим“ езика на другите и по този начин да постигнем по-добро разбиране. Репрезентативните системи ни помагат и да проявяваме така необходимата гъвкавост на поведението.


5. Срещайте се с хората, не със стереотипите


6. Учете чужди езици

Владеенето на чужд език открива нови светове и доказано повишава нивото на интелигентност. Умението да се общува на местно ниво, използвайки местния език, предоставя незаменим опит и възможности за преживявания и познанства.


7. Бъдете с отворено съзнание

Държейки съзнанието си отворено, заявявате на света, че сте млади и креативни, че знаете много, но и че очаквате с нетърпение да научите още, а също така и че за вас няма рамка на ограничения и лимити.


8. Научете се да се чувствате комфортно с дискомфорта

Така популярното излизане извън комфортната зона е задължително, когато искаме да сме възприемчиви и толерантни към междукултурните различия и особености.


9. Създавайте нови запознанства и приятелства


10. Поставяйте под съмнение собствените си убеждения и предразсъдъци

Повечето от убежденията ни ни вършат чудесна работа в ежедневния ни живот. Но понякога си заслужава да предизвикаме себе си и да поставим под съмнение категоричността си, за да си дадем шанс да погледнем на новата заобикаляща среда по нов начин.


11. Наблюдавайте света около себе си

Умението за наблюдение може да се възпитава и подобрява непрестанно. В предишни статии от същата рубрика сме разглеждали умението за наблюдение и колко полезно би ни било да го развием по начина, който човешката природа позволява.


12. Упражнявайте търпението си

Скоро прочетох нещо за търпението, което много ми хареса: „Търпението е чувството, което изпитваме към разстоянието между това, което сме сега, и това, което знаем, че можем да бъдем.“ В контекста на междукултурното общуване, знаем, че търпението може да ни награди с незабравими преживявания.


13. Търсете и открийте индивидуалните качества на всеки, с който общувате


14. Отдавайте уважение на всеки

Жозеф Жубер е казал, че да си способен на уважение в наши дни е почти толкова рядко, колкото и да си достоен за него.


15. Прегръщайте промяната във всичките й форми 

Съвременното общество изисква от модерния човек да бъде емоционално и социално интелигентен, толерантен и възприемчив към различията, гъвкав в мисленето и поведението си и отворен към иновации и нови подходи.


Пожелавам ви да бъдете модерен човек!


Публикувано в списание  GoBio, брой 11, ноември 2014

Свали статията в PDF: GoBio November 2014

 

Posted in Без категория