Какво е хипноза?

През 1976г. известният психиатър и хипнотерапевт Милтън Ериксън казва: „Пациентите са пациенти, защото са изгубили баланса със собственото си подсъзнание… Пациентите са хора, които са имали толкова много външно програмиране, че са загубили достъп до собствената си същност.“

В Невро-лингивстично програмиране наричаме хората, с които работим клиенти, а не пациенти. И все пак твърдението на  великият Милтън Ериксън си остава валидно. Хората често губят връзката със себе си. Спират да търсят каквото и да било, защото не знаят какво биха искали и как да го постигнат. Спомнят си с тъга за времето, в което са мечтали и са дръзвали да осъществяват мечтите си. Или се борят със страхове и негативни емоции, скрити в подсъзнанието, които ограничават и пречат.

Хипнозата е начин за директна комуникация с Негово Величество Подсъзнанието (или само подсъзнанието – редакторът да реши).

Как протича хипнотичната сесия?

Когато предстои даден клиент да бъде въведен в хипноза или още наричано състояние на транс, е много важно да се направи правилно встъпление. Обясняваме какво е или какво не е хипноза, какво може да се очаква по време на транса и какви са очакваните резултати.

Много хора посещават хипнотерапевта мислейки, че трансът е нещо изключително различно от нормалното състояние на съзнание. Лекият транс не се усеща по-различно от състояние на релаксация. Тъй като трансът е нормално, естествено състояние, клиентите усещат познато чувство, независимо от дълбочината на транса. Спомнете си времето точно преди да заспите или точно преди да се събудите – това са състояния на транс. Моментите, в които сме „изключили“ от това, което ни заобикаля, но все пак сме будни, е също състояние на транс.

Клиентът може да очаква да се чувства отпуснат, но е важно да знае, че през цялото време е в състояние на контрол. Хората възприемат само хипнотични внушения, които са съвместими с тяхната ценностна система и убеждения. Под хипноза никой не може да ви накара да направите нещо, което не бихте направили в нормалното ви съзнателно  състояние.

Навлизането в различни нива на транс зависи от податливостта на човек към хипнотични внушения, от доверието между хипнотерапевта и клиента, както и от желанието и мотивацията на клиента да следва инструкциите на хипнотерапевта.

В състояние на лек транс е възможно да усетите отпускане, летаргия, неподвижност на клепачите (или по-скоро нежелание да ги отворите), плаващо усещане и блуждаене.

При задълбочаване на транса може да се появят промени във вкуса и обонянието, загуба на числа, думи, букви, автоматизиране на движения, обезболяване, амнезия и други.

В най-дълбоките нива на транс се появяват положителни визуални и аудиални халюцинации.

Различните степени на мозъчна активност се характеризират с различни състояния:

Гама вълни (40+ Hz) – състояние на свръх активност при стрес, паника или възбуда;

Бета вълни (13 – 30 Hz) – нормално активно състояние в ежедневието, което също се свързва със страх, гняв, безпокойство, глад, изненада;

Алфа вълни (7 – 13 Hz) – будно състояние, свързано със спокойствие, отпуснатост, приглушена активност на съзнанието;

Тета вълни (3/4 – 7 Hz) – състояние, свързано с спомени, креативност, образност, визуализация, свободно  реещи се мисли, вдъхновение, сънливост;

Делта вълни (0 – ¾ Hz) – състояние на дълбок, безпаметен сън, характерно с освобождаване на хормон на растежа от хипофизата, активира се само-оздравителен процес.

Какво може да се постигне с хипноза?

В моята практика рядко използвам само хипноза като терапевтична техника за постигане на промяната, която клиентът желае. Обичайно използвам хипноза накрая за затвърждаване на постигнатите с НЛП техники и с Терапия по линия на времето промени. Както споменахме и по-рано, състоянието на транс е най-лесният начин за общуване директно с подсъзнанието.

НЛП предпочита да работи със сугестивна хипноза, т.е. въвеждането в състояние на транс и хипнотичните внушения са правят като предложения, а не като команди. Директивната (авторитарна) хипноза се използва при клиенти, които са по-малко податливи на хипноза или по някаква причина сугестивният метод не работи за тях.

С помощта на хипнотична терапия може да се направят директни внушения за постигане на оптимално здраве на организма, а също и за оздравяване на конкретни органи или части от тялото. Хипнозата помага и при терапия на различни зависимости – тютюнопушене, алкохолизъм, зависимост към храна и други. Най-важното, което трябва да се помни е, че подсъзнанието знае всичко, следователно можем да използваме нашият хипнотичен „разговор“ с подсъзнанието, за да постигнем желаните резултати. Прогресивна хипноза се използва и за създаване на релаксиращ режим, за мотивация, поставяне и постигане на цели, а регресивната хипноза – за връщане към миналото.

Всеки, потопил се веднъж в невероятния свят на хипнозата, продължава да търси в дълбините на душата си по-добра връзка СЪЗНАНИЕ – ПОДСЪЗНАНИЕ.

Публикувано в списание GoBio – брой 4, април 2014

Posted in Без категория