Колко струва здравето?

 

Всички знаем приказката: „Не е важно какво ядеш, а какво те яде отвътре“. Здравето, естествено, е свързано до голяма степен с това какво ядем и в какви количества, но ако имаме дълбоки или повърхностни емоционални проблеми, те в даден момент ще се отразят на здравето ни.

Ежедневието на повечето хора е свързано с неизбежен стрес и е почти невъзможно да се следва препоръката на докторите за „…по-малко стрес“ или „Намали стреса!“.

НЛП твърдо вярва в причинно-следствената връзка между емоционалното състояние на човек и неговото физическо проявление. В предишните статии на тема НЛП вече разгледахме връзката между подсъзнание – съзнание и комуникацията между тях. Дийпак Чопра казва, че имунната система непрекъснато „подслушва“ този вътрешен диалог. И реагира.

НЛП, Терапия по линия на времето и Хипнотерапията предлагат холистичен подход при лечението на заболявания, като се опира на тази причинно-следствена връзка между емоционалното състояние и физическото проявление, търсейки връзката или липсата на такава между съзнанието и подсъзнанието. При техниките на Терапия по линия на времето се взема предвид човешкият организъм не като съвкупност от части, а като едно цяло. Вярваме, че истинското здраве (не само отсъствието на болест) е свързано с 6 основни елемента:

 1. Нашите ментални процеси
 2. Нашите емоции и решения
 3. Нашето физическо тяло
 4. Мозъкът
 5. Нашето поведение (взаимодействието със средата)
 6. Нашият дух

 

 1. Фаза на здраве
 2. Фаза, в която се случва силно драматично и неочаквано събитие
 3. Фаза, в която човек преживява стреса и съпътстващия го активен конфликт
 4. Фаза, в която конфликтът от активен се превръща в пасивен регенеративен конфликт. Разрешаването на конфликта е възможно чрез реално или субективно разрешаване на първоначалния конфликт
 5. При тази фаза може да се получи обостряне на симптомите, защото тялото е във вегетативно състояния. Но тези симптоми са част от регенериращата фаза на организма
 6. Оздравителна фаза, в която индивидът има нужда от спокойствие и възстановяване на изразходваната в предишната фаза енергия.
 7. Фаза на нормализиране на състоянието
 8. Край на оздравителния процес
 9. Фаза на здраве

Продължителността и интензивността на възстановяването зависи от интензивността и продължителността на фазата на конфликта.

Автори като Луиз Хей („Излекувай живота си“) и Лиз Бурбо („Твоето тяло казва Обичай се“) разглеждат подробно концепцията за връзката между емоционално състояние и съответстващото го физическо проявление.

Следващата таблица показва най-честите емоционални причини за физически заболявания.

Физически проблем Емоционална причина
Бронхи Конфликт, свързан със териториален страх; ако някой заплашва да нападне територията ни или да я напусне без разрешение
Гърло Невъзможност да се преглътне някакъв конфликт или ситуация
Стомах и черва Невъзможност да се смели даден проблем или ситуация, свързана с гняв
Уши, слух Нежелание да се слуша или да се чуе нещо
Очи Нежелание да се види или да се гледа нещо; нежелание индивидът да бъде видян
Яйчници Дълбок конфликт вследствие на загуба на близък – дете, роднина, съпруг/а, домашен любимец
Кръст, гръбнак Конфликт, вследствие на невъзможност да се понесе дадена тежест, нещо в живота тежи
Щитовидна жлеза Невъзможност да се излезе от дадена ситуация, невъзможност да се освободим от нещо; невъзможност да се преглътне обида
Кожа Кожата е външната обвивка на организма, която ни пази. Проблемите са предизвикани от необходимост да се пазим от нещо
Простата Грозен териториален конфликт, обикновено свързан с изоставяне от жена
Обоняние Нежелание да се понася нещо
Коронарни артерии Чувствителност към конфликт, свързан с територия, съревнование и страх
Гърди Конфликт, свързан с раздяла или с семейното „гнездо“
Сърце Конфликт, свързан с чувство на претоварване

И така – КОЛКО СТРУВА ЗДРАВЕТО?

Колкото всеки един от нас е готов да инвестира в откриването на дълбоките резерви и тайни на подсъзнанието. Защото подсъзнанието знае всичко – познава идеалното здраве, познава и начините за достигането му.

В началото на статията беше споменато, че терапиите на НЛП, Терапия по линия на времето и Хипнотерапията не заместват и не изключват лечението при медицински специалист, а са допълващ и подпомагащ лечението холистичен подход. Специалистът в тези терапии, който решите да посетите, би следвало да ви предостави информация за техниките и методите, с които работи, какви резултати и в какви срокове можете да очаквате. Естествено, тези резултати са постижими при пълно съдействие от страна на клиента.

Бъдете здрави!

Публикувано в списание  GoBio, брой 5, май 2014

Posted in Без категория