Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

НЛП е наука за съвършенството.

НЛП е комплекс от техники и терапии, които позволяват бързо постигане на желана промяна.

НЛП дава резултати след максимум 6 сесии.

НЛП не прави клиента зависим от терапевта.

НЛП (Невро-лингвистично програмиране) е един от най-всеобхватните, прагматични и специфични подходи за подобряване на комуникацията. Най-доброто определение за НЛП е дадено от единия от основатели на НЛП Ричард Бандлър: „НЛП е науката за личния опит”.
Невро-лингвистичното програмиране предлага практически техники за промяна на мисленето и подобряване на уменията с цел по-ясна комуникация.

НЛП не е манипулация.

НЛП не е наука, измислена от МОСАД.

НЛП не е псевдонаука.

НЛП не е бъркане в мозъка.

НЛП работи с клиент.

НЛП задава въпросите „как, какво и какво, ако не”.

НЛП  избягва въпросът „защо”, тъй като той обикновено генерира причини, а не резултати.

НЛП приема емоциите като нещо естествено и търси значението и целта за растежа на тези емоции.

НЛП се интересува от настоящето на човека и работи в посока създаване на атрактивно бъдеще.

НЛП разбира, че за да се създаде желаното бъдеще, трябва да се отстранят минали препятствия.

НЛП приема, че клиентът е здрав и се стреми към създаване на по-добро бъдеще.

НЛП установява равно партньорство.

НЛП терапевтът предлага техники и окуражава клиентът да намери свои собствени решения.

НЛП се фокусира върху действия, процеси и резултати, запомняйки, че човек е напълно способен на най-добри постижения и само трябва да достигне до тези свои ресурси.

НЛП помага на клиента да открие процеса, който го ограничава да постигне дадени цели и задачи, като по този начин научава нови начини на мислене, нов поглед върху нещата. В допълнение НЛП техниките помагат да се изгради повече контрол върху вътрешни способности за създаването на привлекателно и достижимо бъдеще с фокус върху резултати.

НЛП се отнася до приемането на миналото като рамка на настоящето и основа на бъдещето.

НЛП не забравя, че НЛП терапията е модел на учене, който се фокусира върху потенциала на бъдещето и достижимите цели и резултати.

НЛП инструкторът споделя своя опит, който е важен в процеса на учене.

НЛП промените изненадват повечето клиенти, тъй като са изключително бързи и забавни.

НЛП инструкторът се настройва ментално с клиента, посредством дискусия идентифицира предизвикателствата и чрез наставления ги „преодолява”, за да създаде победи. В процеса клиентът е отговорен за резултатите.

НЛП осъзнава, че клиентът винаги има контрол върху своите резултати.

НЛП терапевтът изпитва уважение към клиентите си, но няма никакво уважение и толеранс към техните стари модели на поведение.


Невро-лингвистичното програмиране е създадено в началото на 70-те години на XX век в САЩ от Ричард Бандлър и Джон Гриндър, със сътрудничеството на още група хора, сред които Милтън Ериксън, Вирджиния Сатир, Робърт Дилтс и Джудит Делозие. В основата на НЛП стои извличането на модел на високоефективни в своята област хора и установяването на това, как те правят каквото правят (дори въпросният човек да не знае какво всъщност прави, т.е. да се получава естествено или да го прави несъзнателно).

Първоначалното определение за НЛП е „изучаване на структурата на субективния опит”, но това определение би могло да създаде хаос в главата на човек, който за пръв път се занимава с тази материя. НЛП не се базира на сложни теории, които се нуждаят от анализ, за да бъдат разбрани. В книгата си „Невро-лингвистично програмиране: Том I, Изучаване на структурата на субективния опит” авторите обясняват, че:

„… (НЛП) не е обвързано с теория, а по-скоро има статута на модел – набор от процедури, чиято стойност се измерва с това, доколко са полезни, а не доколко са истинни. НЛП представя специфични инструменти, които могат да бъдат приложени ефективно при всяко човешко взаимодействие. То предлага техники, чрез които един практик може по полезен за себе си начин да структурира и реорганизира своя личен опит или опита на служител в дадена организация, за да дефинира и впоследствие да гарантира поведенчески резултат.”business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg