Терапия по линия на времето

Създателите на Time Line Therapy® (Терапия по линия на времето) са Тад и Адриана Джеймс.

Терапия по линия на времето представлява набор от техники, които позволяват на клиента да се освободи и да премахне напълно негативни емоции и ограничаващи убеждения, както и ограничаващи решения от миналото.

Според Терапия по линия на времето натрупания опит от минали събития ни защитава и пази в настоящето и бъдещето. Това е наученото, което ни пази от повтаряне на грешките ни, както и ни помага да израстваме и да се развиваме, и да си създаваме полезни стратегии за настоящето и бъдещето.

Терапия по линия на времето представлява метод за освобождаване на всякакви ограничаващи вярвания и убеждения.

Терапия по линия на времето е единственият метод, признат от създателите на НЛП Ричард Бандлър и Джон Гриндър и интегриран в обученията по НЛП.

DIGITAL IMAGE

stah

тъга-290x290

Негативните емоции, които подсъзнанието ни изпитва и които пречат, блокират, разболяват и възпират са:

  • Гняв
  • Страх
  • Вина
  • Нараняване
  • Тъга
  • Срам

НЛП използва Терапия по линия на времето (Time Line Therapy), за да „чисти“ тези негативни емоции. Как точно става това? Човешкият мозък е „атакуван“ постоянно от над 2 милиона бита информация в секунда! Но възприема само 134 бита информация в секунда, които организира в около 7 общи направления. Тази организация е нужна, за да се въведе ред. Аз си представям този ред като подредба на един огромен гардероб – с много разделения, прегради, чекмеджета, рафтове. В ранното ни детство – около 4 до 7-8-годишна възраст, ние изпитваме за първи път силни негативни емоции. Може би подсъзнанието ви „крие“ споменът от случката, в която някое дете ви взема любимата играчка на детската площадка и това ви кара да изпитате силен гняв. Този силен гняв не се е случвал преди и мозъкът ви се чуди къде да го подреди в гардероба на емоциите. Отваря едно чекмедже, слага вътре споменът за тази случка, лепва етикет на чекмеджето „Гняв“ и го затваря до следващата случка, свързана с гняв, която ще постави там. И така, един нормален човек, с нормално ежедневие, с нормални емоции и преживявания, преди 30-тата си година дори, вече е препълнил чекмеджетата с негативни емоции.

Често някой клиент казва „Страх ме е да започна“, или „Нещо ме възпира“. НЛП терапевтичните въпроси помагат да се открият точните негативни емоции, които трябва да се отстранят с помощта на Терапия по линия на времето.

Винаги се започва с гневът. Гневът е разрушителен и пречи на отстраняването на останалите негативни емоции по-късно.

Най-хубавото на Терапия по линия на времето е, че не измъчва клиентът с болезнени преживявания отново и отново. Промяната се случва бързо. След отстраняването на негативните емоции, човек се чувства по-спокоен, по-смел, по-силен, по-здрав. След като няма какво да пречи от миналото, идва моментът за полагане на цели в бъдещето. Така както е извършена промяна на минали събития, така може да се направят промени и в бъдещи събития. Всичко е въпрос на избор.business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg