Бизнес етикет

daniela

 

Бизнес етикетът е начинът, по който посрещаме очакванията във взаимодействието между сътрудници в компанията, компанията и клиентите, както и на компанията и други заинтересовани страни. Правилата на етикета са много и могат да бъдат доста сложни. В това обучение ние се фокусираме върху най-важните и доказани правила за етикет за ситуации, които обикновено се срещат във всички бизнес постановки.

Обучението по Бизнес етикет може да помогне на вашата организация да подобри следните области:

  • Убедително представяне
  • Представителност на служителите
  • Брандиране и разпознаваемост на компанията
  • По-добри отношения с клиенти
  • Ангажираност и работа в екип

Успехът във всяка индустрия разчита на взаимоотношения, независимо дали с колеги, клиенти, доставчици или инвеститори. Когато сте добре обучени и внимателни в отношенията с другите, създавате приятни, продуктивни и дългосрочни бизнес отношения и е важно да знаете как да блеснете в компанията на другите.business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2daniela@daniela.bg