Междукултурен етикет

Междукултурната компетентност е и трябва да бъде цел на всички, които се занимават с чуждестранни клиенти или колеги.

Компетентността е крайният етап на междукултурното разбирателство и показва способността на човека да работи ефективно в различни култури. Междукултурната компетентност излиза извън знания, информираност и чувствителност към това. Това е събирането, интеграцията и превръщането на всички умения и информация, получена чрез тях, за създаване на културно взаимодействие в рамките на работното място.

Обучението по междукултурен етикет е с неописуема полезност за всяка организация, която разгръща бизнес отношенията си извън рамките на познатото и домашното. Наученото в това обучение ще подобри отношенията Ви с международни партньори и ще повиши успеваемостта Ви на чужди пазари, улеснявайки комуникационните процеси и изглаждайки различията чрез осведоменост и разбиране.

p_1business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg