Международен протокол

Протоколът представлява критичен фактор за успеха на всеки в кариерата – способността да накараме другите да се чувстват комфортно и уважавани. Няма общество без йерархия и няма цивилизация без церемониали.

Протоколът е форма на йерархичен ред, израз на добри обноски между нациите и точно както вежливото отношение е едно от основните правила за ежедневна употреба, протоколът е набор от правила за поведение на правителствата и техните представители, както и на корпорации и техните ръководители на официални или частни поводи.

Във всяко организирано общество съществува йерархия. В напредналите човешки общества, сложността на социални контакти налагат спазването на определени правила на поведение. Без тях животът не би могъл да бъде хармоничен. Чрез правилни действия и най-вече чрез учтиво изразяване, човек печели внимание и уважение.

Обучението по международен протокол предалага възможност тези правила за поведение и действие да се разберат и изгладят в полза на постигане на организационните цели. Чрез правилното протоколно поведение, ще спечелите верни партньори и уважение, а и не само ще оставите в отсрещната страна добро впечатление, но и ще поставите сигурно и здраво начало на бизнес отношения.

picbusiness_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg