Невербална комуникация

Невербалната комуникация представлява повече от половината ефективна комуникация между хора. Тя включва език на тялото, външен вид, лично пространство, и още много елементи, за които рядко си мислим като вид комуникация.

Въпреки това, те предават много информация към околните – информация, която думите не биха могли, и могат да помогнат с убеждаване, осъществяване на разбиране, и ефективно разбиране.

Разбирането на невербална комуникация е важно не само за бизнес цели, а и за личностно развитие. След обучение по тази тема, ще сте наясно със сигналите, които изпращате към света, а и ще можете да разчитате чуждите, за да действате според тях. Това предимство може да донесе на Вас и Вашата организация необходимото конкурентно предимство по най-незабележимите, но най-ефективни начини. Важно е дори накъде сочат пръстите на краката Ви.business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg