Организационно поведение и мениджмънт

Нуждае ли се Вашата организация от промяна?

Търсите ли начини за преструктуриране и по-добра организационна атмосфера?

Понякога е необходимо съвсем малко, за да се подобри организационната атмосфера и да се усъвършенства управленската структура.

Обучения и семинари по теми за организационно поведение и мениджмънт могат да Ви помогнат с тези козметични промени, чрез които да направите Вашата организация по-конкурентноспособна и устойчива. Разберете кои са най-добрите подходи към промяна как адаптацията няма да се превърне в бунт към новото. Упражнете и полирайте мениджърските си умения и въведете новите елементи, които ще подобрят продуктивността или ефективността, с разбирателство и ясна представа как трябва да се подходи в бъдеще.

planbusiness_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg