Презентиране и публична реч

Презентационните умения са от решаващо значение за днешните мениджъри и хора от бизнеса.

Темата за усъвършенстване на презентационни умения  представлява интерес от древни времена до наши дни. Тя става все по-популярна в контекста на управлението с цел непрекъснато усъвършенстване.

По мнението на специалисти и експерти в областта на презентациите, яснотата и точното предаване и тълкуване на факти и аргументи в днешната дигитална икономика може да бъде най-ценното умение от всички, които мениджърите притежават.

Комуникативните умения са неразделна част от “реалния капитал” на икономиката.

Така че за подобряване на уменията за презентиране могат да бъдат разгледани от една страна като цел, а от друга – като инструмент за подпомагане на управлението за постигане на организационно съвършенство. Обучението по презентиране и публична реч ще доведе Вас и Вашата организация до:

pic_21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg