Професионален имидж

Личният имидж и компетентност придобиха изключително значение в новото хилядолетие.

Нарастващото значение на международната комуникация създаде търсенето на личности, които са независими, креативни, изтънчени и образовани. Те трябва да притежават опит с чужди култури, знания по международен протокол, етикет и стил – умения за комуникация, които представляват основната акредитация  за бизнес професионалисти и държавни служители да комуникират ефективно в общественото пространство.

Мултикултурната арена изисква професионален имидж и способността да се възползвате максимално от всяка лична среща. Изисква също ясно определен имидж, който трябва да започне да се съставя много преди първата среща.

За да знаете как да изградите професионалния си имидж, както и как и дали да го различите от личния си имидж; как да допълвате и разширявате портфолиото си; как да се представите комплексно пред света – е разработено и осъвършенствано обучението по Професионален имидж.business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg