Менторство и менторски програми

Менторството е познато от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят менторството е придобило и нови значения, а концепцията се разраства, давайки както на отделни хора, така и на организации, възможността да се целят към съвършенството.

Менторството има много форми и се практикува както официално, така и неофициално, по цял свят, с различни цели. В много организации менторството е начин за подкрепа на кариерното развитие на служителите, както и за приобщаването им към екипа и задържането им в структурата. Възможностите, които предоставя обратното менторство пък обогатяват уменията на екипа и намаляват поколенческите бариери.

Обучението по менторство и менторски програми може да осигури за организацията:

  • ясно разбиране на положителните страни на имплементиране на менторство в организацията;
  • разясняване на отговорностите и необходимите качества на ментори и менторствани;
  • поглед над възможностите за официални или неофициални менторски програми;
  • добри примери за вече съществуващи менторски програми;
  • консултация при създаването на менторски програми.

Като автор на книгата Mentoring – Process, Guidelines and Programs, доц. д-р Даниела Илиева-Колева е водещ специалист по темата за България.

 business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg