Networking

Какво е бизнес мрежа?

Networking (създаването на мрежа от контакти) е обменът на информация или услуги между индивиди, групи или институции. По-конкретно, това е изграждането на продуктивни отношения за работа и бизнес.

Когато работите за изграждането на вашата мрежа, е важно да се възползвате максимално от първата среща. Важно е да знаете как да се представите ефектно, как да направите запомнящо се първо впечатление, как да сведете до минимум напрежението, как да уважите ритуала по размяна на визитки и как да запомняте имена лесно.

Обучението по Networking е изготвено за професионалисти, които искат да разгърнат своите умения за изграждне на бизнес взаимоотношения и мрежи. Микс от бизнес етикет, комуникационни умения и международен протокол, то ще съсредоточи и полира съществуващите Ви знания и ще Ви помогне да се представите пред бизнес света ефективно и с увереност.

p_2business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg