Поискай и ще ти се даде

open-hands

 

Новата година мина. И февруари мина. И китайската Нова година мина. Всички обещания, които сме дали пред себе си или на някого, са вече в сила или чакат следващата Нова година.

Но месец март е все пак месецът на пролетта, месецът на новото начало, на зараждащата се за нов живот природа. И би могъл да бъде месецът на Вашето ново начало.

Невро-лингвистично програмиране не зачита съвсем минало, настояще и бъдеще. Слива ги в една Линия на времето, която наподобява квантова решетка. Тъй като тази линия на времето си е постоянно с нас, можем да бъдем в който и да е момент от времето, когато си поискаме. Връщаме се в миналото само за да намерим поуките от негативните събития, а не да търсим причини и негативни емоции. През останалото време животът е като синоптичен сайт – не можете да видите прогнозата за вчера…

Негативните емоции се съхраняват на подсъзнателно ниво – във Вашето Подсъзнание. Трябва да знаете, че Вашето Подсъзнание е една чудесна, обичаща, загрижена част от цялото ви същество и наистина ви обича. Грижи се за вас сякаш сте му по-малкият брат или сестра на 5, 6 или 7 годинки. Вашето Подсъзнание ви обича безрезервно и е готово да направи всичко, което поискате от него. Проблемът е, че често ние не искаме нищо от Подсъзнанието си или не го искаме по начин, който ще даде резултат.

Знаете ли, че човешкото подсъзнание не „чува“ думата „НЕ“? Когато правите новите си желания, пожелания и възнамерявания, те трябва да бъдат в положителна форма. „Искането“ е приближаване към целта, а „не искането“ е отдалечаване. Всички желания трябва да са в положителна форма, обвързани с времеви диапазон, в който искате да се случат. Едва тогава подсъзнанието ви ще ви съдейства в получаването на желаното.

Подсъзнанието има някои основни функции и те са:

 1. Движи тялото.
 2. Има спомен/модел за перфектно здраве.
 3. Предпазва тялото като го поддържа непокътнато.
 4. Подсъзнанието е Царството на емоциите.
 5. Подсъзнанието е високо морално (според моралът, на който сме учени и сме възприели).
 6. Пази спомени, които може да са свързани с времето или несвързани с времето.
 7. Организира спомените, използвайки линия на времето.
 8. Потиска спомени, свързани с негативна емоция, която не е преодоляна (разрешена).
 9. Извиква спомени, свързани с непреодоляна емоция.
 10. Може да държи потиснатите емоции като защита.
 11. Обожава да обслужва, но се нуждае от ясни команди, които да изпълнява.
 12. Генерира, пази, разпределя и предава енергия.
 13. Поддържа инстинктите и създава навиците.
 14. Нуждае се от повторение, за да инсталира даден навик.
 15. Програмирано е постоянно да търси повече и повече.
 16. Функционира най-добре като една цялостна интегрирана част.
 17. Подсъзнанието използва и откликва на символи.
 18. Взема всичко лично.
 19. Работи на принципа за възможно най-малкото усилие.
 20. Не възприема негативи директно – не чува „Не“-то.

Негативните емоции, които подсъзнанието ни изпитва и които пречат, блокират, разболяват и възпират са:

 • Гняв
 • Страх
 • Вина
 • Нараняване
 • Тъга
 • Срам

НЛП използва Терапия по линия на времето (Time Line Therapy), за да „чисти“ тези негативни емоции. Как точно става това? Човешкият мозък е „атакуван“ постоянно от над 2 милиона бита информация в секунда! Но възприема само 134 бита информация в секунда, които организира в около 7 общи направления. Тази организация е нужна, за да се въведе ред. Аз си представям този ред като подредба на един огромен гардероб – с много разделения, прегради, чекмеджета, рафтове. В ранното ни детство – около 4 до 7-8-годишна възраст, ние изпитваме за първи път силни негативни емоции. Може би подсъзнанието ви „крие“ споменът от случката, в която някое дете ви взема любимата играчка на детската площадка и това ви кара да изпитате силен гняв. Този силен гняв не се е случвал преди и мозъкът ви се чуди къде да го подреди в гардероба на емоциите. Отваря едно чекмедже, слага вътре споменът за тази случка, лепва етикет на чекмеджето „Гняв“ и го затваря до следващата случка, свързана с гняв, която ще постави там. И така, един нормален човек, с нормално ежедневие, с нормални емоции и преживявания, преди 30-тата си година дори, вече е препълнил чекмеджетата с негативни емоции.

Често някой клиент казва „Страх ме е да започна“, или „Нещо ме възпира“. И често НЛП терапевтичните въпроси помагат да се открият точните негативни емоции, които трябва да се отстранят с помощта на Терапия по линия на времето.

Винаги се започва с гневът. Гневът е разрушителен и пречи на отстраняването на останалите негативни емоции по-късно.

Най-хубавото на Терапия по линия на времето е, че не измъчва клиентът с болезнени преживявания отново и отново. Промяната се случва бързо. След отстраняването на негативните емоции, човек се чувства по-спокоен, по-смел, по-силен, по-здрав. След като няма какво да пречи от миналото, идва моментът за полагане на цели в бъдещето. Така както е извършена промяна на минали събития, така може да се направят промени и в бъдещи събития. Спомнете си квантовата решетка, за която споменах в началото. Всичко е въпрос на избор.

Публикувано в списание  GoBio, брой 3, март 2014

Свали статията в PDF:  GoBio March 2014

Posted in Без категория