Обучително посещение на Англо-американското училище в София на студентите на ВУЗФ и CITY College