Дипломиране на студентите на ВУЗФ и CITY College, 2015 г., Солун