JA rising stars победители – екипът на Source of life – 2016г.