Работа

Как мечтите се превръщат в цели


Изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“

Консултант по Бизнес етикет и международен протокол

Съосновател на Motivate.bg

Основател на социалния проект Pro Social Academy

 

Преподаването като призвание


Доцент към ВУЗФ – Висше училище по застраховане и финанси, София, България

Лектор към съвместната програма на ВУЗФ и Международния факултет на University of Sheffield, София, България

Лектор  към УНИБИТ – Университет по библиотекознание и информационни технологии, София, България

 

Изяви


Лектор на семинара за Език на тялото – „Накъде сочат пръстите на краката ти?“, Betahaus
Sofia, декември 2016
Лектор на Лятната среща на мрежата на Сдружението на фамилния бизнесt – „Коучинг и менторство„, септември 2016
Лектор на Първата академия за млади лидери в публичната администрация – „Бизнес етикет и протокол„, „Публичен имидж“ и „Презентационни умения„, септември 2016
Лектор в програмата Модерен Бизнес – „Бизнес етикет и протокол„, юни 2016
Гост лектор в Лятната академия на ВУЗФ – „Модерен бизнес етикет„, юни 2016
Лектор на събитието Inspire to Higher на Националното сдружение недвижими имоти – „Бизнес етикет – как да защитим имиджа си на професионалисти, да спечелим доверие, да запазим ниво„, октомври 2015
Лектор на 15ти Юбилеен научен симпозиум на денталните специалисти – „Как да запазим здравето си, докато даваме здраве на другите„, юни 2015
Лектор на 14ти Научен симпозиум на денталните специалисти – „Мениджмънт на конфликти и кризи в денталната практика„, юни 2014
Гост лектор на Бизнес академията на ВУЗФ – „Невербалната комуникация в бизнеса„, март 2014
Гост лектор в Националната търговско-банкова гимназия – „Презентационни умения„, „Бизнес етикет и невербална комуникация„, февруари 2014
Гост лектор в European University Barcelona – „Business etiquette and protocol„, ноември 2013
Говорител в 8ми Научен симпозиум на Българската дентална асоциация – „Бизнес етикет и протокол„, октомври 2013
Говорител на 13ти Научен симпозиум на денталните специалисти – „Невербална комуникация и език на тялото в денталната практика„, юни 2013
Гост лектор в European University Barcelona – „NLP for Better Communication„, ноември 2011

 

Публикации


Книги:
Koleva, D., „Mentoring – Process, Guidelines and Programs“ (Менторство – процес, насоки и програми), 2015

Статии и научни публикации:
▪ Koleva, D., Ezekieva, S. (2016) Youth Mentoring Programs as an Instrument for Personal Development and Career Orientation, VUZF Review (12/2016)
▪ Koleva, D., Tsvetkova, R., Genova, R. „The Impact Factor Defined“, Electronic Scientific Magazine www.rhetoric.bg (12/2016)
▪ Koleva, D., „Model for Individual Presentation Skills Evaluation“, Electronic Scientific Magazine  www.rhetoric.bg (10/2015)
▪ Koleva, D., „Mentoring – Notion and Impact“, Labour Panorama Scientific Magazine (09/2015)
▪ Harizanova, M., Koleva, D., „Trends in the management of business processes in the conditions of a financial crisis“(3 – 16), Economic Alternatives, March 2011

Публикации от конферентни участия:
▪ Koleva, D., Dobreva, J. „Managing Sustainable Enterprises and Promoting Open Innovation in Bulgaria“, The 8th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, Sheffield, UK, June 2015
▪ Koleva, D., „Applying Mentoting Programs in Universities to Improve the Communication BetweenBusiness and Academia“, 17th International Science Conference „Materials, Methods and Technologies“, Elenite, Bulgaria, June 2015
▪ Koleva, D, Dobreva, J., „Social Entrepreneurship as a Form of Social Responsibility in Bulgaria“, 5th Eastern European Economic and Social Development Conference on Social Responsibility, Belgrade, Serbia, May 2015
▪ Koleva, D., „The Importance of Mentoring Programs in Business“, 15th International Academic Conference, Rome, Italy, April 2015
▪ Koleva, D., „Neuro-linguistic Programming Techniques for Perfecting Presentation Skills“, Zadar, Croatia, October 2014
▪ Koleva, D., „Methods for Perfecting Presentation Skills“, International Science Conference „Economy and Business“, Elenite, Bulgaria, September 2014
▪ Koleva, D., Vazov, R., „Executive Training in Bulgaria, a Perspective on Social Entrepreneurship“, Co-creating social entrepreneurship for growth – Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark, May 2014
▪ 6th National Schientific Conference for Doctoral Students «Economic and Social Challenges for the Government and the Business», UNWE Sofia, Bulgaria April 2014
▪ Koleva, D., „Evaluation of presentation skills“ (184 – 194), International Science Conference „Economy and Business“, Sunny Beach, Bulgaria, September 2013
▪ Koleva, D., „Neuro-linguistic programing in the modern business communication“ (360 – 369), Jubilee scientific Conference of the Management Department of the University of National and World Economy, October 2011
▪ Koleva, D., „Problems and boundaries for the successful implementation of corporate social practices in Bulgaria“ (426 – 440), International Scientific Conference “ Vanguard Scientific Instruments in Management“ – Ravda, Bulgaria, 2010

 business_man_and_woman_1600_wht_5662

Бизнес етикет

Междукултурен етикет

Международен протокол

Професионален имидж

Презентиране и публична реч

Организационно поведение и мениджмънт

Менторство и менторски програми

Невербална комуникация

Вербална манипулация

How to be a Lady

Networking


8bd70b5d-1303-4e93-95be-7866339e0bf5

Коучинг

Невро-лингвистично програмиране (НЛП)

Хипнотерапия

Терапия по линия на времето

 

 

 Доц. д-р Даниела Илиева-Колева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

Тя е експерт по Международен туризъм и мениджмънт в туризма, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, доктор е по Икономика и доцент по Администрация и управление.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникацията, интеркултурна комуникация и презентационни умения (говорене пред публика). Доцент Илиева-Колева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Даниела Илиева-Колева е изпълнителен директор на Фондация „Право и интернет“. Тя е и основател на менторската програма Euromentor. Сред клиентите й са национални и международни организации, както и публични фигури.
(… още)social_icon_1  +359 888 63 63 08                        social_icon_2 daniela@daniela.bg