technology-company

Баланс в отношенията между технологиите и човека. Колко помага и колко пречи AI (chat GPT) на бизнеса?

Нововъзникващите технологии имат потенциал да революционизират начина, по който работим. Те дори вече го променят толкова съществено, че лесно забравяме какво беше „някога“.

С подобрения като ChatGPT на OpenAI, дискусиите за въздействието на технологиите върху човешките ресурси стават все по-важни. За да процъфтяваме в едно бъдеще (а и настояще) на нововъзникващи технологии, организациите трябва да култивират култура, която е в съответствие с тези постижения. Немалка част от обучението ми по Corporate Governance премина в „прегръщане“ на технологиите – и като среда, в която се случваше, и като съдържание на обучението.

Примерите за това как технологиите помагат на една организация са много: от видеоконференции,  дистанционно гласуване и анкетиране, рационализиране на гласуването в бордови и други срещи за ефективно вземане на решения, до сигурно и безпроблемно сътрудничество при работа с документи и задълбочен анализ на данни.

Настоящата среда на усъвършенствани технологии се среща със сложната организационна динамика, подчертавайки критичната необходимост от ефективни процеси за управление на риска за дългосрочен успех. Организациите реагират на пазарните влияния, като използват технологиите за:

● рационализиране на процесите и отчитане на културните промени;

● повишаване на нивата на интегрирано съответствие в цялата организация;

● подобряване на управлението на данните;

● прилагане на симулационни кейсове, за да се помогне при определянето на организационните инициативи.

Изкуственият интелект е технологията, която вероятно ще има най-значително влияние върху организациите по света. Въпреки че точните му последици остават несигурни, очакванията са AI да се интегрира все повече в лидерските процеси и в управлението на организационните бордове.

Съвсем скоро срещнах мой познат, който работи на висока позиция в банковия сектор и когато заговорихме на тема скорострелното развитие на AI, той спонтанно възкликна „Обожавам AI! Толкова много ми помага в работата!“

AI може да анализира финансови отчети, пазарни тенденции и обратна връзка от клиенти, предоставяйки ценна информация на членовете на борда. Алгоритмите му могат да откриват модели и аномалии във финансовите данни, подпомагайки борда при бюджетиране, инвестиции и финансови стратегии.

AI може да помогне на бордовете при оценката на риска чрез анализиране на данни, идентификация на пробойни и заплахи, наблюдение на пазарните условия и регулаторните промени и предоставяне на ранни предупреждения.

AI също идва с различни предизвикателства и съображения, като например:

  • качество и надеждност на данните;
  • липса на прозрачност при вземането на решения;
  • потенциално изключване на човешките перспективи;
  • етични съображения (поверителност, сигурност, пристрастия и т.н.)

Намирането на правилния начин за използване и управление на нововъзникващите технологии е трудно. Организациите трябва да вземат предвид както краткосрочните, така и дългосрочните последствия и тяхното въздействие върху живота и ценностите на организацията. А образователния сектор няма друг избор, освен да тича в надпреварата, да признае силата и влиянието на технологичния напредък и да бърза с интеграцията на новостите в образователния процес.