БИОГРАФИЯ

HomeБиография

IMG_6860

Даниела

Обичам комуникацията. Общуването между хората във формална и неформална среда е нещо, към което подхождам с огромен интерес и любопитство вече над 20 години. Събития и ситуации в живота ми са ми показвали колко малко знам, но задълбочаването и научаването впоследствие, ме убеждават и до днес, че всичко може да се научи.

Общуването е отговорност – към себе си и към събеседника.

Общуването е процес. Комуникацията диша и се развива. Всичко се променя, а промените в обществото, мисленето, тенденциите, нагласите, стойността на времето и динамиката на бизнеса, налагат промени и в начините на общуване.

Считам за своя мисия и призвание да изучавам комуникационните процеси, да преподавам различните комуникационни модели, да споделям комуникационни техники и ефективни решения. Всяко корпоративно обучение, всеки университетски семестър, всеки клиент, всяка среща, носят познание, обмен, наука, опит, преживяване и още по-голямо любопитство към комуникацията.

"Комуникацията диша и се променя. Правилата за общуване не са статични, а динамични."

Даниела Илиева

Бизнес

Академия

Образование

Специализации

Публикации

Корпоративни обучения

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
НЕМСКИ ЕЗИК
ИСПАНСКИ ЕЗИК
РУСКИ ЕЗИК