daniela_ilieva-koleva_1_1024

Доц. д-р Даниела Илиева: Златните правила в бизнес етикета

Доц. д-р Даниела Илиева е професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол, акредитирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol. Тя е и най-висока степен сертифициран трейнър по невро-лингвистично програмиране и мастър по коучинг. Експерт по Международен туризъм и мениджмънт, с бакалавърска степен по бизнес администрация, магистърска степен по маркетинг и докторска степен по социално управление.

Доц. д-р Даниела Илиева е преподавател във ВУЗФ, в международния факултет на университета Шефилд, в УНСС и УНИБИТ. Дисциплините, които преподава, са свързани с мениджмънт и бизнес комуникации.

Нейният профил включва богат опит в бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационните умения (ораторството). Д-р Илиева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития.

Ако трябва да определим с едно изречение какво е бизнес етикет, то това е създаването на връзки и отношения в бизнес среда. Етикетът е всичко това, което правим, когато сме в присъствието на други хора – нашето представяне, вербална и невербална комуникация, облекло, изказ, цялостно излъчване и взаимоотношения.

Златни правила в бизнес етикета не съществуват. Съществува едно основно правило и то е да накараме отсрещната страна да се чувства добре в нашата компания, да оставим усещането, че другият е ценен и важен за нас и че проявяваме искрен интерес към него/нея.

Като всяко нещо в света, в който живеем, бизнес етикетът се изменя и „модернизира”, влияе се от най-ценната валута днес, а именно времето. Бизнес етикетът се влияе и от модните тенденции в облеклото и стила. Също така има междукултурни особености, които оказват влияние върху даден елемент от бизнес етикета за даден период. Но остават общоприетите, основни правила, без които никой бизнес не може.

На бизнес среща

Най-голямото предизвикателство на бизнес срещата е как в краткото време на заетите хора да се вмъкнат много елементи – задължителното внимание към събеседника, разговори тип „общи приказки”, избор на напитки (ако естеството на срещата го позволява) и съществената част на бизнес срещата. Точността е ключова за създаването на добро впечатление и за полагането на

добра основа за успешни бизнес отношения. Отново времето е решаващо за воденето на разговора – кратки и ясни изречения, без отклонения и без излизане от установените параметри на срещата.

На бизнес среща няма дами и кавалери, бизнес дамите не очакват да им се отваря вратата, да им се помага със стола или с връхната дреха. Това малко усложнява ролите на всички и понякога създава комични или абсурдни ситуации – да приеме ли жената кавалерски жест в бизнес ежедневието, да загърби ли възпитаният мъж обноските си, само защото съвременният бизнес изключва половите различия и набляга на еманципацията и равенството между половете. Отговорите на тези въпроси се крият в усета, в използването на интуицията и в достойното поведение. Бизнес дамата може да приеме кавалерски жест с леко кимване като по този начин показва, че е регистрирала вниманието на отсрещната страна, но без загатване на флирт. Отново да напомним, че най-важно е да оставим отсрещната страна с добро усещане след общуване с нас.

На бизнес вечеря

Важно е читателите да знаят, че в бизнес етикета няма такова понятие като „бизнес вечеря”. Бизнес се прави на светло. Естествено, при динамиката на съвременния живот, когато сме зависими от полетни разписания, интензивни графици и напасване на програми, бизнес вечерята е нещо нормално, но все пак следва официално да се стремим максимално да избягваме подобен тип бизнес срещи. „На тъмно” всичко е различно, изисква се повече контрол и концентрация, за да не се стигне до провал, разочарования и провалени сделки и или влошени отношения.

И все пак в нашите географски ширини бизнес вечерята е дори по-често срещана, отколкото бизнес обядът, така че правилото е да се стремим към спазване на правилата на етикета – отношения гост/домакин; който кани, дава тон за избора на ресторант, меню и напитки, плаща сметката и всички съпътстващи разходи като гардероб, паркинг и др.

На коктейл

Често срещано събитие в бизнеса е коктейлът. Коктейлът има определена продължителност и дори и да не е упомената в поканата тя е точно два часа, в които нашето присъствие е желано за час и половина. Коктейлът е социално събитие с една единствена цел – създаване на контакти и networking. Следователно на коктейл (за съжаление) не се храним. И преди някой читател да възроптае, само си представете следната гледка – върви дама с чанта под ръка, държи чаша с вино в едната ръка и чиния, отрупана с хапки в другата. Създаване на контакти при тази ситуация не е възможно. На коктейл подсигуряваме дясната си ръка да бъде винаги свободна и суха, за да може да поздравяваме хората, с които се запознаваме и на които ни представят. Визитките ни следва да са налични, подредени и лесно достъпни. Разговорите по време на коктейл са кратки, уточняващи и създаващи предпоставки за бъдещи срещи и бизнес отношения.

Етикетът се променя. Всички познаваме някого, който изобщо не се придържа към обноските и етикета, но все пак успява да се превърне в желана и търсена компания, добър събеседник и успешен бизнес партньор. Етикетът е усещане за норма, умението да се представим добре в различна среда и сред различни хора. Бизнес етикетът е гъвкавост на поведението, емоционална и социална интелигентност.

Някои „златни” правила

Господа, придържайте се към трите основни корпоративни цвята – сив, черен и тъмносин.

Дами, обличайте се едноцветно и с не повече от три съчетани цвята едновременно.

Така наречените power ties са вратовръзки в червен цвят.

Останете изправени до пристигането на всички в залата за срещи или на седящо събитие. Така изглеждате по-представително и спестявате на гостите да видят първо темето ви когато ги посрещате.

Дамската чанта трябва да бъде с форма и твърда, така че оставена на маса или на стол, да не променя формата си.

Етикетът е в баланса – баланс в облеклото, баланс в бижутата и аксесоарите, баланс в дължините и деколтетата при жените – ако показваме бедра (не повече от 3 пръста над коляното), не показваме деколте (не по-дълбоко от невидимата линия, свързваща двете подмишници).

Ако не знаете как да реагирате, наблюдавайте. Намерете си добър пример за подражание и следвайте модела.

Ако попаднете в неловка или неудобна ситуация, помага само едно – усмивката.