34319037-10155492447918314-7668570412296437760-n-1798-850x0

Доц. д-р Даниела Илиева представи доклад на конференцията “Future Technology Analysis – Future in the making” в Брюксел

На 4 и 5 юни2018 г. в БрюкселБелгиядоц. д-р Даниела ИлиеваИзпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“взе участие в конференция Future Technology Analysis – Future in the making”. Фокус на конференцията са новите предизвикателства пред създаването на политики и методи за преодоляването им.

Конференцията има за цел да допринесе за трансформиране и реформиране на процеса на разработване на политики чрез:

• представяне и обсъждане на идеи от актуални проучвания, ориентирани към бъдещето, по конкретни въпроси, свързани с политики;

• споделяне на опит относно начина, по който прогнозирането се използва при разработване на политики;

• демонстриране влиянието на прогнозирането върху на създаването на политики и вземането на решения;

• подкрепа на напредъка на методите, практиките и допълващите подходи към променящите се потребности от изготвяне на политики;

• мотивиране на възприемането на тези подходи и обмен между практикуващите и създателите на политики.

В рамките на събитието доц. д-р Даниела Илиева представи доклад на тема “PaigniophobiaDaring to use serious game in China в съавторство с докторанта на Висше училище по застраховане и финанси, Епаминондас Христофилопулос.

Събитието е организирано от Съвместния изследователски център на Европейската комисия като част от Science Hub събитията на ЕС.