dsc-5677-1711-850x0

Доц. д-р Даниела Илиева се включи в кръгла маса “Взаимодействие за киберсигурност между наука, бизнес и държава”

На 05.04.2018 г. в Университетa по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) се проведе кръгла маса „Взаимодействие за киберсигурност между наука, бизнес и държава.“ Събитието имаше за цел да представи и дискутира актуална информация от ЕС и НАТО за динамична рамка на финансиране на научни и образователни проекти по киберсигурност. Събитието беше открито от Красимир Каракачанов, заместник министър-председател и министър на отбраната и Красимир Вълчев, министър на образоването и науката.

Доц. д-р Даниела Илиева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, взе участие в кръглата маса, представяйки CITYCoP: Citizen Interaction Technologies Yield Community Policing, текущ проект по Хоризонт 2020, в който Фондацията участва.

CITYCoP се изпълнявав контекста на бързия подем на приложения за смартфони, които имат за цел да повишат случаите на съобщаване на извършени престъпления и взаимодействието между граждани и власти, в съответствие с модела „Полиция в близост до обществото“. Проектът изследва защо ЕС изостава, въпреки факта, че моделът „Полиция в близост до обществото“ е успешно внедрен в няколко държави от ЕС. В рамките на проекта се разработва и технологично решение, което включва създаването на приложение за смартфон, както и онлайн портал, които могат да бъдат внедрени във всеки европейски град, като се отчитат местните особености и разнообразието.

Ръководителна екипа от Фондация „Право и Интернет“ за изпълнение на CITYCoP е проф. д-р Георги Димитров, Председател на организацията.