_B3A8730 (dani)

Доц. д-р Даниела Илиева ще води нова рубрика в списание ,,Предучилищно и училищно образование”

Доц. д-р Даниела Илиева, преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и ръководител на направление “Бизнес мениджмънт и маркетинг” към Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab, е авторът на нова рубрика – „Модерният учител е в час“, в двумесечното научно-методическо списание ,,Предучилищно и училищно образование”.

Рубриката има за цел да представи модерни, различни и иновативни подходи за общуване, модели за познание за човешкото развитие и междуличностните отношения, бързи и ефективни техники за преодоляване на поколенчески и други различия.

Първата тема, която доц. д-р Даниела Илиева засяга в брой 3/2019 г. е ,,Значимата роля на учителя във формирането на ценностната система на ученика“. В днешния бързоразвиващ се свят професията учител вече не се изчерпва само до ролята му на преподавател по предмет или дисциплина – той освен това е и ментор, фасилитатор, модел за подражание и наставник в живота и в процеса на съзряване на младежите. Ролята на учителя вече не е само да преподава уроците, заложени в учебната програма, но и да представя важни житейски поуки, необходими за успешното развитие, кариерната ориентация и комплексното изграждане на ценностната система на личността.

Рубриката се радва на значителен интерес и продължава със статиите “Да започнем със ЗАЩО” в брой 4/2019 г. и “Учителят-ментор” в брой 5/2019 г.