До Финландия и назад в образованието

До Финландия и назад в образованието

Финландската образователна система – какво научих за една седмица

Една от най-големите ми мечти е българската образователна система да създава по-добри възможности за младежите да се запознаят с най-важната личност в живота си в най-ключовата възраст – между 16 и 21 години. Писала съм по темата, изследвала съм себепознанието и продължавам да разучавам как да се създаде най-добрата среда за учениците и младите хора да научат първо основните характеристики и да добият познание за себе си, за да са на първо място по-щастливи хора, а след това и по-удовлетворени от личния си и професионален живот.

Търсенето на познание и изследване ме мотивира да се включа в обучението „Финландската образователна система“, финансирано по програма Erasmus+, в Хелзинки, Финландия в началото на месец ноември, 2021 г. Като доцент преподавател във ВУЗФ – Висше училище по застраховане и финанси, такива обучения са част от нашето развитие като преподаватели и хора, които са посветени на образованието не само в България, но и в Европа.

Отидох с огромно нетърпение и силно любопитство да науча отговорите на следните въпроси:

  • Какво прави финландската образователна система една от най-добрите в света?
  • Защо Финландия е номер 1 в света според Индекса за образование за бъдещето?[1]
  • Как децата, учениците и завършилите във Финландия са нoмер 1 по дигитални умения?
  • Защо финландците са най-щастливата нация в света за поредна година?

И не на последно място, основният въпрос:

  • Каква е връзката между финландската образователна система и щастието на хората във Финландия?

През 2000 г. година образователната система на Финландия започва да става фокус на световно внимание благодарение на високото класиране в международните класации в образованието. Интересен факт е, че Финландия постига този резултат като харчи съвсем малко повече пари на ученик от средното според ОИСР[2]. Освен като водещи в класацията за индекс на образованието, ОИСР класира Финландия като втората държава в света за най-високо представящи се завършили (2019). Т.е. класацията за образователната система не е валидна само за учащите се във Финландия, а има своята продължаваща стойност и за студентите, които продължават образованието си в други страни

. Ако някой е пътувал до Финландия, знае, че климатът и животът там не са никак лесни – 4 месеца от годината са с бели нощи, 4 месеца годишно са без дни, а останалите 4 са познатото за нас нормално. Стандартът е висок, но това прави животът изключително скъп. Данъците могат да достигнат 50%, но т.нар.community feeling (усещане за общност) кара хората, плащащи високи данъци, да са щастливи за това, че допринасят за развитието на обществото и страната.

Училища и учители

Въведената единна философия „Образование за всички“ прави образованието основен фокус на всички правителства от 70-те години на миналия век. Нищо не се е получило с магическа пръчка, изведнъж или без постоянните усилия на всички участници в процеса. Учител се става след дълго професионално образование. Учителите обаче са също професионалисти в ученето. Професията е популярна и това дава възможност на университетите да избират най-мотивираните и талантливи кандидати.

Училищата получават голяма автономия, а националната учебна програма, спусната от финландското Министерство на образованието и културата, може да претърпи промяна на общинско и на локално ниво, защото има високо ниво на доверие между националните и местните училищни власти. Самите учителите имат правото да решат как да преподават и какви учебни материали и ресурси да използват, според напредъка, настроението, атмосферата или wellbeing-а на децата от класа. Никой не смее да оспорва този подход или да подлага на съмнение авторитета на учителя – нито родители, нито ученици, защото учителите са високо ценени във финландското общество.

Що се отнася до продължителността на образованието, не мисля, че има голяма разлика между Финландия и България, но със сигурност съдържателно и по отношение на актуалността, има съществени различия. Класните ръководители и учителите по предмети са високо образовани, въз основата на научни и педагогически изследвания и преподавателска практика, с регулярно оценяване и в хода на практиката. В резултат на това, учителите са автономни професионалисти с експертиза и способност да развиват собствената си работа, а и с правото да участват в развитието на образованието, да вземат решения и да променят образователните материали.

Учениците

Финландските деца започват предучилищно образование на шестгодишна възраст, прекарват почти два по-малко време в класната стая и имат значително по-малко домашни от децата в много други страни, но въпреки това имат отлични резултати. Във всяко училище има места за игри и забавления, за прекарване на време заедно и общуване.

Всички деца имат право на специална подкрепа. Ученици с незначителни или средни затруднения в обучението учат в същите училища и класни стаи като останалите, но на училищата се отпускат допълнителни средства за успешната интеграция.

Оценки почти няма. Казвам почти, защото оценъчната система във вида, в който я познаваме, не съществува. Няма слаби, нито отлични оценки, няма сравнение между децата и постиженията или дефицитите им. Всеки дефицит се отработва колективно – деца и учители, с подкрепа, внимание и грижа.

Финландия има силен дигитален сектор и процъфтяваща индустрия за игри. Всичко това е спомогнало за създаването на благоприятни условия за разработване на авангардни цифрови технологии решения за обучение, които правят ученето забавно, ангажиращо и лично. Много от образователните технологични решения са разработени заедно с финландски учители и тествани във финландски училища.

COVID-19 демонстрира устойчивостта и гъвкавостта на финландската образователна система. През пролетта на 2020 г. Финландия затваря почти всички училища за два месеца и започва дистанционно обучение с минимално прекъсване, както почти целият свят. Във всички финландски училища има учители и наставници, както и други обособени позиции, които служат като поддържащи механизми за използване на дигиталните инструменти и услуги по време на пандемичните промени и новите изисквания към образователния процес. Благодарение на тома няма никакви установени драстични последствие за учениците, но учителите се оплакват от професионално прегаряне и емоционално изтощение.

В последната класация на PISA[3], Финландия се откроява и с успех в комбинирането на отлични академични резултати с високо ниво на удовлетвореност на студентите. Благополучието е ключов фактор във финландското образование, който се пренася и в студентския живот, и в житието на личността.

Lifelong Learning

Финландия традиоционно има култура на обучение през целия живот. Годишно 1,1 милиона граждани участват в курсове, предлагани от образователни центрове за възрастни, различни учебни центрове, центрове за спортно обучение и летни университети. Курсовете са почти безплатни. Целта на допълнителното образование за възрастни е да насърчават социалното сближаване, равенството и активното гражданство.

В края на 20-ти век икономиката на Финландия започва да се фокусира върху технологични индустрии, научноизследователска и развойна дейност, информация и знания. Разработени са нови партньорства между висшето образование и индустрията, докато основното и средното образование също се развиват, насърчавайки творчеството, уменията за решаване на проблеми, работата в екип и други умения от професионалния живот.

През последните години се развива и друг процъфтяващ сектор – образователни технологии (EdTech), който успешно обединява силните страни на финландските софтуерни технологии и постиженията в образованието.

Непрекъснато развитие

Реформата на образователната системата във Финландия продължава дори днес. Финландски образователни институции и компаниите са готови да работят с международни партньори в образованието, споделят какво знаят и си сътрудничат за нови иновации в изучаване на бъдещите успешни политики.

„Образование Финландия“ е правителствена клъстерна програма, подкрепяща образователните институции и компании в израстването им на международния пазар. Членуващите в него компании (130) разполагат с голямо разнообразие от услуги в областта на образованието, представляващи някои от най-иновативните решения:

  • Образователни услуги: обучение на учители, педагогически и професионални програми, консултантски услуги;
  • Образователни и учебни продукти: програми, приложения, учебни платформи, образователно съдържание и материали;
  • Софтуер за образователна среда.

Критиката

Немалко експерти заклеймяват звездния възход на Финландия, твърдейки, че това са реформи, посветени на училищната автономия и воденото от учениците образование (pupils led learning). Те посочват като дефицити, а не като преимущества, липсата на централизирана отчетност в системата, по-късното стартиране на часовете сутрин, липсата на домашна работа, липсата на оценка на тестове и налагането на култура, която възхвалява учителската професия.

Фактите обаче, са си факти  и те са неоспорими. Финландия продължава да реализира образовани  и щастливи хора. А какво повече му трябва на съвременното общество?


[1] https://educatingforthefuture.economist.com/the-worldwide-educating-for-the-future-index-2019/

[2] Организация за икономическо сътрудничество и развитие, OECD – Organization for Economic Co-operation and Development, https://www.oecd.org/

[3] Programme for International Student Assessment