viber_image_2019-06-28_17-02-56

Еднакви отвътре, различни отвън

Толерантни ли сме към различните култури?

Обичате ли различното? Плаши ли ви или ви кара да потръпвате във вълнуващо очакване? Колко е склонен човек да приема предизвикателствата на непрекъснато променящата се среда и на все по-глобализиращия се свят, заличаващ различията между хората и културите? И в предишни статии от тази рубрика сме споменавали гъвкавостта на поведението като елемент на човешката интелигентност. В този статия ще разгледаме по-детайлно културната интелигентност и как тя влияе на нашето (не)приемане на различията около нас.

Доколко познанията ни за различните култури оформят и влияят на нашето отношение към определени културни различия? Има много проучвания за нивото на толеранс към междукултурните различия, но ние ще ги разгледаме в контекста на невролингвистичното програмиране.

Ако разгледаме която и да е култура, ще открием, че елементите на всяка културна среда са следните:

Гъвкавостта в мисленето помага за възприемането и приемането на раз-личията на някои елементите в дадена култура. Когато работим в интернационална среда или пътуваме често, приемането на междукултурните особености е от изключителна важност за доброто ни прекарване и за научава-нето на нови знания и факти. Цяла от-делна наука се занимава с управлението на културните различия. един лесен начин за техния анализ в междуличностните отношения е като разделим тези различия на видими на повърхността и скрити под повърхността.

Какво е видимо различно?

1. Стиловете на комуникация

2. отношението към конфликта

3. Подходите към решаването на задачи/проблеми

4. Стилове за вземане на решения

5. начини на изразяване

6. Подходи към добиване на знания

Какво е скрито под повърхността?

1. Убеждения

2. Ценности

3. Възприемане

4. Очаквания

5. Начин на мислене

6. Предубеждения НЛП разглежда общуването между две отделни личности като общуване между две култури. Според НЛП ние възприемаме нещата не каквито са, а каквито са според нас. Нашите убеждения, ценностна система, усещане за ментална реалност и опит, обуславят възприемането на различията на всяко едно ниво. Така че следващия път, когато изпитвате затруднения да приемете дадени културни различия, просто ги сравнете с общуването ви с даден човек от ва-шето обкръжение, с когото сте много различни по гореизброените критерии, но все пак сте намерили общ език

Ето и няколко съвета за по-лесно възприемане на културните различия:

1. Приемайте различията

Различията винаги ни карат да видим света от друга гледна точка, често различна от нашата собствена.

2. Бъдете отворени към нови идеи

Позитивното отношение към нови идеи и начини на мислене ни помага да разчупим собствената ни рамка на света и мисленето ни.

3. Търсете общото и не се фокусирайте върху различното

Човекът е социално същество и търси да се групира към себеподобни. ако се фокусираме върху общите черти, гледни точки, възгледи и мнения, ще постигнем много по-бързо по-добра и успешна комуникация.

4. Помогнете на другите да ви разберат по-леснов предишни статии сме разглеждали репрезентативните системи и как те ни помагат да „заговорим“ езика на другите, като по този начин постигнем по-добро разбиране. Репрезентативните системи ни помагат и да проявяваме така необходимата гъвкавост на поведението.

5. Срещайте се с хората, не със стереотипите

6. Учете чужди езици

Владеенето на чужд език открива нови светове и доказано повишава нивото на интелигентност. Умението да се общува на местно ниво, използвайки местния език, предоставя незаменим опит и възможности за преживявания и познанства.

7. Бъдете с отворено съзнание

Поддържайки съзнанието си отворено, заявявате на света, че сте млади и креативни, че знаете много, но и че очаквате с нетърпение да научите още, както и че за вас няма рамка на ограничения и лимити.

8. Научете се да се чувствате комфортно с дискомфортатака

Популярното излизане извън комфортната зона е задължително, ко-гато искаме да сме възприемчиви и толерантни към междукултурните различия и особености.

9. Създавайте нови запознанства и приятелства

10. Поставяйте под съмнение собствените си убеждения и предразсъдъци

Повечето от убежденията ни вършат чудесна работа в ежедневния ни живот. Но понякога си заслужава да предизвикаме себе си и да поставим под съмнение категоричността си, за да си дадем шанс да погледнем на новата заобикаляща среда по нов начин.

11. Наблюдавайте света около себе си

Умението за наблюдение може да се възпитава и подобрява непрестанно. в предишни статии сме разглеждали умението за наблюдение и колко полезно би ни било да го развием по начина, който човешката природа позволява.

12. Упражнявайте търпението си

Скоро прочетох нещо за търпението, което много ми хареса: „търпението е чувството, което изпитваме към разстоянието между това, което сме сега, и това, което знаем, че можем да бъдем.“ в контекста на междукултур-ното общуване, знаем, че търпението може да ни награди с незабравими пре-живявания.

13. Търсете и открийте индивидуалните качества на всеки, с който общувате

14. Отдавайте уважение на всеки

Жозеф Жубер е казал, че да си способен на уважение в наши дни е почти толкова рядко, колкото и да си достоен за него.

15. Прегръщайте промяната във всичките й форми

Съвременното общество изисква от модерния човек да бъде емоционално и социално интелигентен, толерантен и възприемчив към различията, гъвкав в мисленето и поведението си и отво-рен към иновации и нови подходи. По-желавам ви да бъдете модерен човек!