ЕТИКЕТ НАВРЕМЕ И НА МЯСТО

HomeЕтикет навреме и на място

Колко много събития могат да се случат в живота на съвременните бизнес хора в рамките на една седмица – от строго формални бизнес срещи, неформални бизнес обяди, международни конференции и онлайн срещи, до важен коктейл или благотворителен бал, и дори сватба. 

А правилата за общуване, облекло, поздрави и поведение са много и различни в съответния контекст и култура.  

Умението да се представяте добре навсякъде, при всякакви обстоятелства, с увереност и самочувствие, е умение, което може да се изгради и всеки може да придобие.  

Обучението включва

Как да бъдете успешни и запомнящи се по правилата? 

Кои са правилата и нормите за поведение в обществото, в офиса, по време на бизнес среща, на формални и неформални събития, на коктейл и др

Как да разчитате правилно дрес кода, дори когато не е упоменат в поканата? 

Как да се подготвите за различни събития? 

Как да сте убедителни и уверени в различни компании и събитийни постановки? 

Как да общувате успешно на networking събития? 

Как да се представяте и как да представяте други хора? 

Как да започнете и как да поддържате разговор във формална и неформална среда? 

Как да оставите трайна следа и да бъдете приятна и желана компания?