IMG_3988

Златни правила за успешни преговори

Преговорите са критична част от живота, независимо дали се опитваме да подсигурим бизнес сделка, да преговаряме за финансови постъпления или да разрешим личен конфликт.

Ето няколко съвета, които ни помагат да сме печелившата страна в преговорите:

  1. Разбиране за личната позиция: Преди да започнем преговори, важно е да знаем какво искаме да постигнем и защо.  Разбирането на личната позиция и личните цели дава ясна представа какво трябва да бъде комуникирано по време на преговорния процес.
  2. Проучване: Познаването на пазара или тенденциите в индустрията, лицето, с което преговаряме, и опциите, с които разполагаме, осигуряват предимство.  Можем да използване тази информация, за да създадем конкурентно предимство, да разберем позицията на другия човек и да вземем информирани решения.
  3. Подготовка: Създаването на план и ясна стратегия за процеса на преговори са ключови елементи.  Това включва познаване на началната оферта, на целевата стойност и допустимите компромиси. Наличието на план ни помага да останем фокусирани върху целите си.
  4. Активно слушане: Слушането и чуването са критично умение при преговори. Важно е да разбираме нуждите, желанията и притесненията на другия човек.  Това ще ни помогне да намерин общ език, да създадем стойност и да постигнем взаимноизгодно споразумение.
  5. Гъвкавост: Преговорите рядко са черно-бели.  Важно е да сме гъвкави и готови да правим компромиси, когато е необходимо.  Това ще покаже, че сме отворени за намиране на решение, което работи и за двете страни и може да помогне за изграждането на доверие.
  6. Спокойствие: Преговорите могат да бъдат стресиращи и емоционално наситени.  Важно е да останем спокойни и да се съсредоточим върху целите. Добре е да избягваме да се защитаваме, да атакуваме другия човек или да влагаме твърде много емоции.  Вместо това можем да поемем дълбоко въздух, да направим пауза, ако е необходимо, и да продължим разговора по уважителен и професионален начин.
  7. Създаване на алтернативи: Наличието на други опции или алтернативи може да ни даде повече лостове и да ни помогне да преговаряме от по-силна позиция. Това може да включва търсене на други доставчици, създаване на план B или C, или проучване на други решения.

Следването на тези съвети не гарантира печелившата страна в преговорите. Преговорите са процес на сътрудничество, в който и двете страни трябва да се чувстват удовлетворени от резултата. Разбира се, винаги остава интуицията, личното наблюдение върху отсрещната страна и  вътрешното усещане как да се подходи в дадена ситуация. Когато търсим начини как да нещо да стане, винаги ще се намери начин.

Успех!