ИНДИВИДУАЛЕН КОУЧИНГ

HomeИндивидуален коучинг

Процесът на коучинг се определя като взаимоотношения между двама души – между сертифициран, обучен, лицензиран коуч и клиент, с цел развитие.

Коучинг експертът (аз) съдейства на клиента (вас) да развива своите способности, да изпълнява целите и желанията си и продуктивно да постига успехи.

Ще спомогна за тази ваша промяна чрез вербална и невербална комуникация (въпроси, размисли, обяснения, метафори, задачи, насоки, упражнения и др.). Ще се стремим да улесним развитието Ви както в образователен и професионален, така и в личен план. Аз ще инициирам и улесня желаната от Вас промяна, ще Ви предизвиквам, ще Ви обучавам, ще подбирам и ще Ви задавам смислени въпроси, ще Ви мотивирам, ще подбуждам размисли, ще обяснявам, ще Ви поставям задачи, ще събуждам любопитството Ви, ще Ви предизвиквам, ще Ви стимулирам, ще Ви подкрепям и окуражавам да изразявате себе си. 

Коучингът може да помогне на Вас или членовете на Вашата организация за справяне с проблеми и промени в разнообразие от области:

  • Житейски коучинг
  • Коучинг в отношенията
  • Бизнес коучинг
  • Спортен коучинг
  • Коучинг за постижения