article__5423f276dca302ca1d080e83358723ac

Паническите атаки

От скоро медицината признава така наречените панически атаки
като състояния, които изискват медицинско внимание и евентуално лечение. Невролингвистичното програмиране, заедно с терапията по линия на времето и хипнотерапията, предлага специални техники за справяне с фобии и панически атаки.

Какво е паническа атака?

Паническата атака е моментен пристъп на много силен страх без реална причина, често придружен и от други физически реакции. паническата атака може да е следствие на фобия и се проявява с някой от следните симптоми:

• тревожност

• горещи вълни

• гадене, усещане за напрегнат стомах

• потене

• изстиване или изтръпване на крайниците, хипотермия

• предусещане за нещо лошо

• силен прилив на адреналин

• усещане за загуба на контрол

• усещане за недостиг на въздух

• ускорен пулс

• стягане на челюстта

• усещане за тежест в гърдите

• слабост в крайниците

• други

Kакво е фобия?

Фобията е постоянен ирационален страх от даден обект или ситуация, която потърпевшият полага специални усилия да избягва, въпреки че страхът обикновено е диспропорционален на действителната опасност и често е ненужен.

Видове фобии

Познати са четири основни вида фобии:

Фобии от животни – панически или силен страх от определено животно, например куче, мишка, жаба, змия, паяк и др.

Фобии от околната среда – панически или силен страх от тъмнина, буря, височина, вода и др.

Фобии от ситуации – панически или силен страх от затворени пространства, летене, мостове, тунели, болници, публично говорене и др.

Фобии от кръв, инжекции или нараняване – панически или силен страх от медицински процедури, включващи убождане с игла, гледка на кръв или други форми на нараняване на плътта.

Фобиите са проявление на асоциацията на човека с причинителя на фобията или страха. Фобията често се проявява с пълния пакет от сетивни възприятия – визуално, аудиално и кинестетично. Човекът се „въплъщава“ в ситуацията и усеща заплахата, сякаш тя е реална, дори и без реално наличие на заплаха. Подсъзнанието възпроизвежда минал опит в сегашно време и се задействат емоционални вериги, които довеждат до паническата атака или паническия страх. Чрез въпроси НЛП специалистът се опитва да проследи последователността на тези емоционални вериги, а чрез други техники се променя асоциативната реакция и поведение с дисоциативна такава.

Много често обясняваме асоциацията и дисоциацията по следния начин:

Асоциация – когато човек мислено е в спомен или ситуация, но участва като „гледа“ през собствените си очи.

Дисоциация – когато човек мислено възпроизвежда спомен, но „наблюдава“ отстрани и вижда себе си като участник във филм.

Дори и в ситуации, които не засягат панически атаки или страх вследствие на фобия, обикновено се чувстваме смешно и абсурдно, когато след време се „погледнем отстрани“ – този „клик“ момент, в който мозъкът си казва: „ама това ли било? Ами то не е толкова страшно!“. Целта на НЛП специалиста при третирането на фобии и панически атаки е да се достигне до дисоциация (дистанциране от проблема) или до „клик“ момент на осъзнаване и промяна на отношението към причинителя на фобията или страха. НЛП, терапията по линия на времето и хипнотерапията третират основата на проблема, а не самото проявление на проблема.

В предишни статии беше спомената силата на човешкото подсъзнание и че една от основните функции на подсъзнанието е да ни пази. Понякога обаче то пази спомен от опасна ситуация в предишен живот и към сегашния момент споменът служи като предпазна мярка. Затова всяка фобия или непреодолим страх трябва да се третират с особено внимание. В ежедневието срещаме хора, които са обект на подигравки заради панически страх от нещо. Ако се случи да попаднете в такава ситуация, или ваш близък се окаже с пристъп на паническо разстройство, е необходимо да знаете начините за справяне с това състояние:

• Дълбоки вдишвания и издишвания с цел релаксация и възстановяване на нормалните функции на тялото.

• Промяна на физическото място на проявлението на страха – променете местоположението на човека, изпитващ панически страх.

• Дисоциация – опитайте да дистанцирате фокуса на човека от случка-та като насочите вниманието му към нещо друго.

• Терапия с НЛП специалист.

• Хипнотерапия.

• Терапия с психолог.

Накрая ще завършим с една мисъл на публиус сирус от „сентенции за морала“ („The Moral Sayings of PubliusSyrus“): „Това, от което се страхуваме, отминава по-бързо от това, на което се надяваме“.