Screenshot_20200420_120912 (1)

Кога лидерите излизат от протокола?

ВИЖТЕ ВИДЕОТО

Кандидатите за държавен глава се опитаха да формулират своите послания, но в голяма част те бяха доста абстрактни. Имаше и послания, които бяха толкова конкретни, че стигаха до смехотворност, коментира проф. Иванка Мавродиева, преподавател по реторика и ПР в СУ „Св. Климент Охридски“.

Пъстра, но не чак толкова интересна кампания, шарена, но не чак толкова наситена. Така обрисува тя кандидатпрезидентската кампания.

В комуникацията си бъдещите държавни глави и правителствени делегати трябва да се стремят към това да изтъкнат себе си, а не да охулват отсрещната страна, обясни доц. д-р Даниела Илиева-Колева, професионален консултант по бизнес етикет и международен протокол.

ВИДЕО
„Денят започва“ | „Денят на изборите започва“ – 06.11.2016