viber_image_2019-07-01_10-00-26

Колко струва здравето?

Ежедневието на повечето хора е свързано с неизбежен стрес и е почти невъзможно да се следва препоръката на докторите за „по-малко стрес“. НЛП, терапия по линия на времето и хипнотерапията предлагат холистичен подход при лечението на заболявания, като се опират на тази причинно-следствена връзка между емоционалното състояние и физическото проявление, търсейки връзката или липсата на такава между съзнанието и подсъзнанието.

Вярваме, че истинското здраве (не само отсъствието на болест) е свързано с основни елемента : нашите ментални процеси; нашите емоции и решения; нашето физическо тяло; мозъкът; нашето поведение (взаимодействието със средата) и нашият дух.

Физически проблемиЕмоционална причина
Бронхет
Конфликт, свързан със териториален страх; ако някой заплашва да нападне територията ни или да я напусне без разрешение.
ГърлоНевъзможност да се преглътне някакъв конфликт или ситуация.
Стомах и черва Невъзможност да се смели даден проблем или ситуация, свързана с гняв.
Уши, слух
Нежелание да се слуша или да се чуе нещо.
Очи Нежелание да се види или да се гледа нещо; нежелание индивидът да бъде видян.
ЯйчнициДълбок конфликт вследствие на загуба на близък –
дете, роднина, съпруг/а, домашен любимец.
Кръст,
гръбнак
Конфликт, вследствие на невъзможност да се понесе дадена тежест, нещо в живота тежи.
Щитовидна жлеза Невъзможност да се излезе от дадена ситуация, невъзможност да се освободим от нещо; невъзможност да се преглътне обида.
Кожа
Кожата е външната обвивка на организма, която ни пази. Проблемите са предизвикани от необходимост да се пазим от нещо.
ПростатаГрозен териториален конфликт, обикновено свързан с изоставяне от жена.
ОбоняниеНежелание да се понася нещо.
Коронарни артерииЧувствителност към конфликт, свързан с територия, съревнование и страх.
Гърди Конфликт, свързан с раздяла или с семейното „гнездо“.
Сърце Конфликт, свързан с чувство на претоварване.

И така – колко струва здравето? Колкото всеки един от нас е готов да инвестира в откриването на дълбоките резерви и тайни на подсъзнанието. Защото подсъзнанието знае всичко – познава идеалното здраве, познава и начините за достигането му.

В началото споменах, че терапиите на НЛП, терапия по линия на времето и хипнотерапията не заместват и не изключват лечението при медицински специалист, а са допълващ и подпомагащ лечението холистичен подход. Специалистът в тези терапии, който решите да посетите, би следвало да ви предостави информация за техниките и методите, с които работи, какви резултати и в какви срокове можете да очаквате. Естествено, тези резултати са постижими при пълно съдействие от страна на клиента.