1704893374152

Комуникация навреме и на място I 27 февруари 2024 г.

Лектор: проф. д-р Даниела Илиева

Дата на провеждане: 27.02.2024г.

Място на провеждане: гр. София, София Балкан Палас

Начало на обучението: 13.30 ч.

Организатор: Национална бизнес мрежа

Всеки може да се научи да общува успешно, навреме и на място, стига да е готов да поеме тази отговорност. Общуването е отговорност. Отговорност за посланията, които формулирате и изпращате, отговорност за това да бъдете разбрани, както искате. Отговорност да говорите езика на другия, да слушате и да чувате, да гледате и да виждате, да разчитате знаците на езика на тялото.

Това обучение е за екипи, организации и мениджъри, които искат да подобрят комуникационните си умения и да усвоят бързи и ефективни инструменти за вербално и невербално общуване.  За тези, които са готови да поемат отговорност в името на комуникационния успех.

Програмата включва:

  • Какъв е успешният комуникационен модел днес?
  • Как ценностната ни система ни определя като комуникатори?
  • Как да излъчвате правилните послания чрез езика на тялото?
  • Как да разчитате езика на тялото на тези, с които общувате?
  • Как да формулирате вербалните си послания, така че да ви разбират правилно?
  • Как да “излезете” от себе си и да се видите през очите на събеседника?
  • Как да сте печелившата страна по време на преговори?
  • Как да общувате асертивно и да прилагате вербална манипулация във ваша полза?
  • Как да се представите по най-добрия начин във времевите ограничения на съвременния бизнес?


Цена: 200.00 лв. без ДДС

Цената е за един участник и включва материали, кафе пауза, чаша вино в края на обучението.

Краен срок за регистрация: 23.02.2024 г.

РЕГИСТРАЦИЯ