428610812_419996137214056_3575523792029293460_n

Конфликтология. Как да управляваме и разрешаваме конфликта? | 28 март 2024 г.

Лектор: Проф. д-р Даниела Илиева

Дата на провеждане: 28 март, 2024

Място на провеждане: гр. София, ул.“Вихрен“ № 10

(в бизнес сградата на „Абилико“ АД)

Продължителност на обучението: 18.30 ч. – 20.30 ч.

Конфликтологията е междудисциплинарно поле на науката, което се занимава с изучаването на конфликти, техните причини, динамика, процеси и решения. Тя обхваща теоретични и практически аспекти на конфликта в различни сфери на човешкото общество, включително индивидуални, групови, организационни, социални и международни нива. Конфликтологията се стреми да разбере как и защо възникват конфликти, как те се развиват и ескалират, и как могат да бъдат управлявани или разрешавани по мирен път.

Конфликтологията се опира на знания и техники от много области, включително психология, социология, антропология, право, политически науки и бизнес управление, което я прави изключително мултидисциплинарна.

Целта на конфликтологията е не само да анализира конфликтите, но и да предлага практически решения за тяхното предотвратяване, управление и разрешаване, като по този начин допринася за по-мирно и хармонично съвместно съществуване.

Това обучение по конфликтология е специално разработено, за да предостави на участниците задълбочено разбиране на динамиката на конфликтите и стратегиите за тяхното ефективно управление и разрешаване. Обучението обхваща широк спектър от теми, включително теории на конфликта, основни компоненти и психологически аспекти, които играят роля във възникването и ескалацията на конфликти. Чрез интерактивна лекция, дискусии и практически упражнения, участниците ще научат как да анализират конфликтни ситуации, да идентифицират потенциални решения и да прилагат ефективни стратегии за комуникация и посредничество. Този курс е идеален за всеки, който иска да подобри своите умения за управление на конфликти в личен и професионален план, като същевременно развива по-дълбоко разбиране за сложността на междуличностните отношения.

Програмата включва:

  • Въведение в конфликтологията;
  • Определение на конфликта, различните видове конфликти (лични, групови, организационни, междукултурни);
  • Значение на конфликта, положителните и отрицателните аспекти на конфликтите в личния и професионалния живот;
  • Управление и разрешаване на конфликти;
  • Структура на конфликта: елементи, структура и динамика на конфликтите;
  • Участници в конфликта: роли и перспективи на различните участници;
  • Психологически аспекти на конфликта;
  • Емоционални реакции: разбиране на емоционалната динамика и как тя влияе на конфликта;
  • Възприятие и комуникация: как възприятията и комуникационните бариери допринасят за възникването и ескалацията на конфликти.

Цена:   150 за участник

Цена при регистрация  до 25.03. 2024 г.  – 135 лева

При възникнали въпроси  не се колебайте да се свържете с нас: 0892 36 83 12 и contact@lea-academy.eu