1_VZ_2XyhNDygBcXk7JVdkZA

Модул 2: Machine Learning in Business

Модул II от програмата Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy e посветен на machine learning и e челен сблъсък за мен с абсолютно нова информация и термини. Още от първото лекционно видео бяхме „хвърлени“ във вектори и равнини, изчисления, кодиране, X & Y.

Въпреки, че 4-та глава от книгата ми „Комуникация НАвреме и НА място“ се казва Дигитална комуникация и там направих всичко възможно за адекватност в превода на чужди термини, свързани с технологии, тук предпочитам да запазя някои от термините в оригинал.

И така, в тази 3-та седмица от програмата и II обучителен модул, през първите 48 часа след като отвориха достъпа до модула, започнах да се съмнявам в себе си и да се чудя дали съм избрала правилната програма. Дори отново прегледах условията за участие в програмата, за да се уверя, че не се изискваха задълбочени технически познания, за да изучавам бизнес приложение на изкуствения интелект… Но, оказа се, че целта е все пак да знаем какво се случва, когато машинното обучение се занимава с компютърни програми, които се опитват да се учат от опита, и това е с цел, а обикновено целта е прогнозиране, моделиране, опит за разбиране на данни или опит за контрол на нещо. В едно от видеата, проф. Яаккола представя четири основни причини за постиженията в машинното обучение:

  • натрупването на огромни количества данни;
  • напредъкът в изчислителната мощност;
  • нарастващата сложност на моделите;
  • новите възможности, създадени от архитектурите за deep learning

С изненада открих колко много неща се случват и биха могли да се случат, в резултат на machine learning. Още по-изненадващо беше да науча, че за machine learning не винаги са нужни големи количества данни.

Доста усилия, четене, видео материали, въпроси от мен и отговори на експерти ми отне, за да разбера supervised, unsupervised и deep machine learning. В допълнение, този модул се оказа с много повече материали, подредени по по-различен начин в системата от модул I и едва след няколко дни разбрах, че съм пропуснала част от материала в т.нар. casebook. Все пак навреме открих „скритото“, навреме предадох ежеседмичния assignment и с радост научих, че въпреки челния сблъсък, все пак съм се справила достатъчно добре.

Модул III предстои – другото NLP – Natural Language Processing, а не Neuro-Linguistic Programing!