natural-language-processing-game-of-thrones-copyright-iStock-RaStudio

Модул 3: Natural Language Processing

Третият модул от програмата Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy беше посветен на Natural Language Processing (ще си спестя опита за превод на български) и ми донесе лека паническа атака, защото няма нищо общо с NLP (Neuro-linguistic Programming), което аз съм изучавала до ниво Trainer.

 След седмицата на Machine Learning, трябваше да положа още немалко усилия, за да разбера приликите и разликите между двете както и „участието“ им в Artificial Intelligence (AI).

От много рано в своето развитие компютрите са били в състояние да разбират високо структурирани езици за компютърно програмиране, като C, Python и др., както и командите, използвани в електронни таблици. Но огромни количества човешка дейност не използват тези силно структурирани езици, a използват естествени езици като английски, испански и китайски. Изненадващо трудно е компютрите да разберат и генерират тези неограничени естествени езици с гъвкавостта и разбирането, които дори всяко 5-годишно дете има. Частта от изкуствения интелект, която е фокусирана върху научаването на компютрите да правят тези неща по-добре, се нарича Natural Language Processing.

За да разбират компютрите и системите нашите гласови команди, за да имаме не само Alexa, Google, Siri, но и за да спестяваме време от обработка на огромни количества данни, както и да разчитаме на помощ от bot-ове и други дигитални асистенти, да се радваме на апликации, които познават вкусовете и предпочитанията ни, всичко това е благодарение на Natural Language Processing.

Прецизността на входните данни обаче, е решаваща за това как машините ще се научат да разбират и интерпретират езика, и съответно, как ще изпълняват поставените задачи. Модул 3 създаде огромно поле за размисли и надгради предишните два модула, които ни въведоха в AI и ни посветиха в машинното обучение.

Остават предизвикателствата „от кой“ и „на какво“ се учат технологиите, колко от предадения им опит (данни) са правилни, полезни, безпристрастни, къде е границата на взаимното учене между хора и машини и има ли такава.

Успешно беше преминаването и на този модул, главата ми продължава физически да се разтяга, а модул номер 4 идва с роботите – Viva Robotics!