Lie concept. Big nose person. Hand holding

Не изолирайте жеста, обърнете внимание на микрожестовете

В книгата „Приключенията на Шерлок Холмс“  от 1892 г. се казва: „Ноктите на човек, ръкавите на палтото му, обувките му, коленете на панталоните, мазолите на палеца и показалеца, изражението, ръкавелите, движенията –всяко едно от тези неща разкриват с какво се занимава той, от какво се увлича. И е почти немислимо всичките заедно да не създадат пълна представа и внимателния наблюдател.”

Като експерт по комуникация със силна любов и интерес към невербалната комуникация (в книгата ми „Комуникация НАвреме и НА място“ има цяла глава, посветена на темата), често ме питат как може да се разчита езикът на тялото и как евентуално да разпознаем лъжа. Съвременният човек лъже средно три пъти в десетминутен разговор. По време на изричане на дадена лъжа, подсъзнанието излъчва нервна енергия, а тя предизвиква някакъв жест, който се показва за по-малко от 1/5 от секундата. Това определя термина „микрожест”. Лъжата е неизменна част от живота на хората и колкото и невероятно да звучи – всеки лъже. Ако един човек каже и дълго време поддържа една лъжа, с времето сам започва да вярва в нея.

Доста често в нашето ежедневие хората прикриват дадени чувства и емоции, фалшифицират такива или изричат лъжи. Живеем във време, в което терминът „успех” се е превърнал в пътеводител и за да бъде постигнат, хората са готови на всичко и на всяка цена, дори да изрекат лъжа, с която биха навредели на друг.

Има много начини и техники за разобличаване на лъжата и разкриване на прикрити емоции. Един от най-ефективният начин за това обаче, е анализът на микрожестовете, тъй като те са неизменна част от живота на хората, макар и трудно забележими. Като микрожестове могат да се разглеждат:

  • Почти незабележимо потрепване на веждата;
  • Сянка на колебание или съмнение, минаваща само за миг през лицето;
  • Едва доловимо стискане на челюстите;
  • Слабо изразено разминаване между казаното с думи и изразеното чрез езика на тялото.

Микрожестовете имат своята полезност както в бизнес отношенията, така и в личните взаимоотношения, независимо дали става въпрос за общуване с интимен партньор, приятели, деца или бизнес партньори. 

Една от най-сериозните грешки, която човек би могъл да допусне с тълкуването на езика на тялото, е да разглежда само един единствен жест, изолирано и без анализ на контекста. Ето защо, когато се тълкуват дадени жестове, трябва да се вземе под внимание целият жестов сноп, цялата палитра от невербална комуникация. Значимостта на познанието за микрожестовете произлиза от факта, че те са без значение от професията – адвокат, лекар, бизнесмен, психолог, политик, домакиня и т.н. Микрожестовете са еднакви за всички.

Ако искате да научите повече за тълкуването на езика на тялото, гледайте поредицата „Излъжи ме“ (“Lie to me”) с участието на Тим Рот. Или отделете време за прочит на трета глава от книгата „Комуникация НАвреме и НА място“.