federal-holiday

Начини да запазим комуникацията с клиенти и партньори по време на отпуска

Как да се запази връзката с партньорите, клиентите и тези, на които предоставяме стоки или услуги, в сезона на отпуските, е важен въпрос за всяка организация.

Част от инструментите, които бихме могли да използваме са:

Автоматизирани средства за комуникация

Инвестицията в автоматизирани системи за електронна поща, чатботове или автоматизирани отговори, които могат да отговарят на често зададени въпроси или да предоставят информация за продуктите и услугите, са възможни за по-големи организации и са инвестиция, която следва да се направи своевременно, да бъде тествана и надеждна. Така би могъл да се осигури непрекъснат контакт с клиентите, дори когато няма налични членове на екипа.

Уведомителни съобщения до клиентите

Бих искала да знам, когато личният ми банкер или някой друг, на когото разчитам, излиза в обичаен или по-дълъг отпуск. Известието до клиентите, с което се съобщава за отсъствие и възможност за получаване на отговори от някой друг (номер на телефона или имейл адрес на друг служител, който може да помогне), е добре приет начин за алтернативно свързване с организацията.

Дефиниране на ясни срокове за отговор

Времето е най-ценната валута, а понякога дни или часове могат да бъдат решаващи за запазване на отношенията с клиента. Ако организацията има различни работни дни и часове по време на отпускарския сезон, това трябва да бъде уточнено ясно в съобщението до клиентите. Яснотата кога (реално) могат да очакват отговор от страна на организацията помага за установяване на реалистични очаквания и намалява евентуалното неудовлетворение.

Достъп до информация и възможност за самообслужване

Осигуряването на достъп до полезна информация и ресурси, които могат да решат въпроси или проблеми на клиентите, без да се налага да се свързват директно с членове на организацията, е полезно целогодишно. Стига организацията да може да си го позволи, това може да включва онлайн база от знания, често задавани въпроси, насоки за самообслужване или секция FAQ (Frequently Asked Questions).

Социални медии и сайтове

Активната поддръжка на сайта и на профилите в социалните медии, както и редовната актуализация на уебсайта с информация за продуктите, услугите и търсенето на организацията, са безценен инструмент през цялата година. А по време на сезона за почивка, още повече.

Изграждане на екип за спешни случаи

Ако е възможно, може да се създаде екип от служители, които могат да реагират на спешни ситуации или по въпроси, които изискват незабавно внимание. Разбира се, на база ясни инструкции и подготвеност как да постъпват в случай на необходимост.

В заключение, за да почиваме наистина, нека бъдем честни, коректни, навреме и на място в името на добрия имидж и успешната работа на организацията. Особено в сезона на отпуските.

5

Проф. д-р Даниела Илиева гост в „Опасни връзки“ с Радина Червенова

 • Кои са модерните правила на общуване между жените и мъжете ?
 • Как да бъдем дами?
 • „Изяждането“ от комуникацията.
 • Женският дрескод.
 • Учи ли се женствеността?
 • Правилното разчитане на жестовете в бизнес среда.

Тези и още теми обсъждахме с Радина Червенова.

Вижте интервюто във ВИДЕОТО

gli-team-building-activities

Тиймбилдингът – време, дестинация, дейности, условия за успех

През есента на 2023 предстои ежегодния тиймбилдинг на Фондация „Право и Интернет“. Малък екип, предимно от нови хора, повечето млади (около 30-годишна възраст). През годините сме минали през разнообразие от дестинации, локации и интеракции – на море, в планината, на язовир, в спа хотел, в хотел тип хижа; посещавали сме пещери, местности, високи точки, правили сме походи, и винаги сме имали задължителен фокус върху хубава храна и напитки.

Сега, когато планирам поредния тиймбилдинг, използвах опцията “Обади се на приятел” и проверих чрез близки, познати и колеги актуалните места, модерните занимания и тренди полезностите. Социалните мрежи също помагат, защото от там виждам идеи или просто напомняне, че някой накъде наскоро е организирал подобно събитие. А няма нищо по-ценно от актуалната информация. Самата аз често съм канена като гост-лектор или обучител на тиймбилдинги на различни малки и големи организации и компании.

Разбира се, за нашия, както и за всеки тиймбилдинг, трябва да се съобразят много неща – екипът ни е малък (12-13 човека), работата ни е основно на бюро, но и свързана с немалко пътувания в чужбина, хората са принципно сплотени, но за някои  от тях този тиймбилдинг ще бъде първият с точно този екип. Избягваме предходни места, за да осигурим разнообразие. Избягваме състезателни дейности, тъй като биха били неприсъщи за нас.

Времето

Единственото ни възможно време, когато можем всички да се съберем (без отпуски и служебни пътувания) е в края на октомври. Морето веднага отпада като опция, поради сезона и многото километри. По-добре за хората е да пътуват по-кратко и да се насладят на избраното място за по-дълго. Рисковете с времето тогава, изискват да изберем място, което ще ни “спаси” от дъждовно или студено време.

НО какво ще правим и с какво ще запълним дните и вечерите е дори по-важно от дестинацията. Много често се поставя фокус върху храната и напитките, но според времето и бюджетът, може да се заложат дейности, водещи до полезности. Ако искам да привлека някой външен за организацията гост-лектор, трябва да го направя навреме. Календарите на заетите хора бързо се пълнят.

Сред изборите за дейности са:

 • Icebraking дейности: кратки интерактивни упражнения или игри, които помагат на членовете на екипа да се опознаят, да разчупят леда и да създадат комфортна атмосфера;
 • Активности за изграждане на доверие: дейности, насочени към изграждане на доверие и подобряване на междуличностните отношения в екипа. Примерите включват падане назад в ръцете на колегите на доверие, писти с препятствия със завързани очи или други игри за изграждане на екип, които изискват сътрудничество и разчитане на другите;
 • Дейности за решаване на проблеми: упражнения, които насърчават работата в екип и сътрудничеството за решаване на сложни проблеми или предизвикателства. Те насърчават критичното мислене, вземането на решения и ефективните комуникационни умения в екипа;
 • Комуникационни игри: игри, които имат за цел да подобрят вербалната и невербалната комуникация между членовете на екипа. Примерите включват играта на развален телефон, където съобщение се предава от един човек на друг, или дейности, които се фокусират върху активно слушане и ефективни комуникационни техники;
 • Оценки на личността и силните страни: личностни тестове, като индикатора за типа на Майерс-Бригс (MBTI) или оценката DISC, могат да помогнат на членовете на екипа да придобият самосъзнание и да разберат взаимно силните страни, предпочитанията и стиловете на работа. В моите обучения използвам един специално разработен тест, който е много забавен за правене, всички с нетърпение очакват разчитането на резултатите, а знанието и разбирането от теста се прилагат дълго във времето във всяка област от живота;
 • Работилници или ритрийти за изграждане на екип: такива събития предоставят специално време за членовете на екипа да участват в различни дейности, упражнения и дискусии за изграждане на екип. Семинарите могат да се фокусират върху конкретни аспекти като разрешаване на конфликти, развитие на лидерство или поставяне на цели. Точно на такъв тип семинари, невинаги е удачно лидерът/ ръководителят да присъства, защото има риск служителите да не могат да се отпуснат достатъчно в присъствието му/й;
 • Приключенски дейности на открито: могат да са въжени трасета, отборни спортове или предизвикателства на открито, които изискват сътрудничество, решаване на проблеми и изграждане на доверие. Тези дейности често предоставят възможности на членовете на екипа да излязат от зоните си на комфорт и да се сближат в различна среда;

Преди да избера програма, си напомням непрестанно основните условия за успешен тиймбилдинг:

 • Ангажираност и участие: всички членове на екипа трябва да бъдат ангажирани и активно да участват в заниманията. Ангажираността на участници ги прави по-склонни да се отпуснат, да се ангажират със задачите и да се включат в процеса на екипно сътрудничество.
 • Ясни цели и целеви резултати: какво искаме да постигнем и как ще знаем дали сме го постигнали. В нашия случай искаме новите хора да се почувстват още повече част от екипа, искаме да създадем среда за споделяне и по-добро опознаване в неформална и различна среда.
 • Лидерство и подкрепа: моята роля на лидер и фасилитатор, както и на човек, който да поеме ръководството на този процес и да осигури необходимата подкрепа, дава на хората ми усещане за грижа и внимание. Лидерът трябва да бъде добър комуникатор, да има умения за водене и да бъде способен да посрещне нуждите и предизвикателствата на екипа. НО, лидерът трябва да знае също кога да отсъства. Ако е планирано обучение или друг тип лекция за екипа, невинаги е удачно лидерът да присъства на нея, защото само така може да се осигури безопасна среда за споделяне между останалите участниците, а също и изграждане на екипни качества, за които лидерът е избрал да се работи.
 • Открита комуникация: Отворената и ефективна комуникация е от съществено значение за всеки тийм билдинг. Всички членове на екипа трябва да се чувстват свободни да споделят мнения, идеи и предложения и да бъдат изслушани. Това помага за създаване на доверие, разбиране и сътрудничество.
 • Последователност и системен подход: Тийм билдингът не е еднократна активност, а дългосрочен процес и инвестиция в хората от екипа за изграждане на доверие и екипно взаимодействие. За да се постигне и поддържа успешен екипен дух, различни тийм билдинг занимания трябва да бъдат планирани редовно и систематично през цялата година, а не само като еднократен акт на внимание към екипа. Неведнъж сме споделяли наши мини такива дейности – арт терапия рисуване с пръсти, рисуване върху керамични съдове, събирания с или без поводи, отразяване на годишнини и успехи.

Дали един тиймбилдинг е бил успешен, само времето може да покаже. Резултатите не са като оценка от тест с добър 4 или отличен 6. Трябва време. Всички търсим онези “аха” моменти, в които нещо клика и една група от хора се превръща в екип!

d2

Проф. Даниела Илиева: Подготовката на бизнес лидерите започва от ученическия чин

Проф. д-р Даниела Илиева, консултант по бизнес етикет и международен протокол, „Бизнес старт“, 13.06.2023 г.

Най-важното правило на етикета е да накараме отсрещната страна да се чувства добре в нашата компания – да не се стремим да сме интересни, а да сме заинтересовани. Комуникацията и нейните методи се променят, напоследък особено под влиянието на пандемията, но винаги остават валидни определени форми на общуване, които са приети навсякъде. Запознаването на учениците с тях ще им даде конкурентно предимство и увереност, след като излязат от комфортната зона на училището и продължат образованието си в университет или започнат работа. Това коментира проф. д-р Даниела Илиева, консултант по бизнес етикет и международен протокол, в ефира на предаването „Бизнес старт“ с водещ Христо Николов.

„На първо място за успешен бизнес лидер е вербалната комуникация – това е умението да се изказваме, да имаме богатство на речника. Трябва да се чете – бизнес списания, бизнес новини – тогава се обогатява изказа и уменията за комуникация, убеждаване и манипулация стават по-добри. Всички манипулираме, важното е да го правим изкусно.“

Невербалният език и емоционалната интелигентност са други важни качества, като последното помага да се справяме с неприятните ситуации, които изникват в бизнес отношенията, каза Илиева.

Следващата седмица ще се проведе събитието „Етикет за бъдещи лидери – изкуството на общуване„, което е насочено към гимназисти, като според Илиева никога не е рано човек да развие качествата, нужни на бъдещите лидери. ВУЗФ прави много подобни обучения на ученици в комуникационни умения, етикет и протокол, кариерно развитие и финансова грамотност, като в колаборация с МОН се провеждат и обучения за учители. Основна цел на обучението е как учениците да са подготвени за всякакви ситуации и важни срещи като как да се държим в среща с непознат, който ни респектира, как младият човек да открие и привлече вниманието на бъдещ ментор, как да се изграждат и поддържат отношения.

„Целта е следващите поколения да бъдат осъзнати и удовлетворени от всяка област от живота си хора… Най-щастливи и най-добре се развиват тези, които са открили личните си таланти и заложби навреме.“

Според Илиева образователната система в България не успява да развие и подкрепи лидерските качества на учениците, тъй като набляга на постигането на високи оценки във всички предмети, което „заглушава гласа на таланта“.

България има нужда от лидери и примери и в политиката и в обществения живот, които да обединяват нацията, каза Илиева. Такива примери сега са писателят Георги Господинов, а в близкото минало спортисти като Христо Стоичков, които станаха емблема на България и в чужбина.

Какви са добрите практики за справяне с конфликти и как бизнес манипулациите може да се използват в други области от живота може да гледате във видеото.

Вижте цялото интервю ТУК

etiquette-tips-1135x540.jpg.

Eтикет за бъдещи лидери – изкуството на общуване

20 юни 2023 | 18:45 – 20:45 | ул. Вихрен 10, 1618 Бъкстон, София

Най-доброто, което един родител може да подари на детето си, е знание. А какво по-добро от (по)знанието за това как младият човек да общува успешно и да е подготвен за всякаква среда, обстановка или ситуация.

Eтикет за бъдещи лидери – изкуството на общуване

Най-доброто, което един родител може да подари на детето си, е знание. А какво по-добро от (по)знанието за това как младият човек да общува успешно и да е подготвен за всякаква среда, обстановка или ситуация.

За кого е предназначено това обучение?

За  младежите от гимназиалните класове, които искат да бъдат лидери сред своите връстници и  уверено да посрещат  новите предисвикателства, които им предстоят.

Къде е пресечната точка между успешното лидерство и комуникационните умения? Защо е важно за младите лидери да познават световните правила за етикет, поведение, обноски и общуване? Това са част от въпросите, на които ще дадем запомнящи се отговори в това интерактивно обучение.

Много често лидерските умения на един човек се проявяват още от ранна  възраст. Но култивацията  и усъвършенстването на тези умения и заложби е въпрос на избор, среда, познания и желание за учене. Етикетът и уменията за общуване са нещо, което може да се научи и това обучение поставя основа, демонстрирайки на участниците не само важността от притежанието им, но и ефекта от приложението на тези знания и умения.

Какво ще научите:

 • Защо умението да общуваме успешно във всяка среда ще бъде винаги ценно и ще отличава успешните?
 • Какво прави един лидер запомнящ се и успешен?
 • Как познанието за етикета и правилата на поведение водят до по-успешно лидерство?
 • Ситуации, реакции, овладяност.
 • Как да общуваме с различните поколения?
 • Как да се превърнем в успешни и запомнящи се лидери?
 • Готино е да си важен, но по-важно е да си готин.

Цена:   110  за участник

Цена ранно записване: до 15.06.2023 г. –  85 лева

ВЗЕМИ БИЛЕТ

summer-motivation-featured-1024x491

Как да запазим работната мотивация през летния сезон

По-дълги дни, по-слънчево време – как да запазим работната мотивация през летния сезон

Дълги дни и къси нощи, слънчево време, пълен събитиен календар, изкушения и задължения – типичен юни.

Как да се справим с всичко това, особено когато сезонът на отпуските наближава? Мотивацията е това, което ни кара да се движим напред, по пътя, който сме избрали, към целите, които сме си поставили. Това изречение е важно, защото съдържа цялата отговорност на всеки един от нас – не само изборите, които правим, а и отговорността, която произлиза от тях.

Гледайки календара ми, наистина месец юни е изключително натоварен – семестърът в университета приключва, срещите по проекти и служебните пътувания се сгъстяват, преди юли и август да ни изпратят по почивки и ваканции, немалко компании искат обучения точно през юни, а програмата на децата прави всичко още по-натоварено – концерти, церемонии, посрещане, изпращане, лагери и съчетания.

През годините съм изградила една “система за справяне”, която включва следните елементи:

 • Слагам всичко в календара на момента, в който възникне. Иначе съществува риск да забравя и да “потъне”;
 • Планирам, оглеждам седмичния график, но се старая да живея “ден за ден”. Иначе се напрягам от многото неща, а времето и опитът са доказали, че и най-натоварените дни някак се разтоварват, а и най-спокойните дни могат да станат свръх натоварени;
 • Преценявам поканите, които получавам. Да, много ми се иска на всичко да отида, нявсякъде да откликна, всяка конференция и парти да посетя, но осъзнавам, че енергията, с която разполагам, не е безкрайна и имам нужда от recharge – у дома, с децата и куче Ралф, чрез готварство, градинарство, филм, книги, на терасата със залеза, или просто в почивка и достатъчно сън. Дори и децата ми знаят, че ако мама не е добре, никой и нищо не е добре;
 • Приоритизирам – от най-важното до най-маловажното. Тържествата на децата са нещото, което няма как да се повтори, така че винаги са с приоритет, но… случва се предварително поет ангажимент да затрудни участието ми в нещо толкова важно. Така например, поет преди 4 месеца ангажимент за 4-часово обучение, ще попречи да присъствам на тържеството по случай завършването на 4-ти клас на дъщеря ми. Училището обяви твърде късно точния час, а аз не мога да бъда на две места едновременно, независимо старанието и желанието ми;
 • Търся и моля за помощ. Роднини, колеги, приятели – когато за каквото се налага. Например майка ми и сестра ми ще присъстват на пропуснатото тържество, а аз ще се справя с каквото трябва. На дъщеря ми (10.5г.) обяснявам честно и коректно цялата ситуация, както и цената на професионализма. Разбира се, ситуацията е изключение, затова и следващото ми правило: Не се самобичувам. Правя каквото трябва и каквото мога, стараейки се да го направя по най-добрия възможен начин и гледам позитивно на всяка ситуация;
 • Доверявам се на личната ми статистика. А тя е, че по един или друг начин, винаги се справям;
 • Приемам осъзнато изборите си. Нося отговорността за решенията ми, намирам смисъл и съм щастлива с всичко, което правя. Миг на неудовлетворение би трябвало да е сигнал за необходимост от промяна.

В заключение няколко думи за размисъл: избор, отговорност, щастие, баланс, удовлетворение, смисъл, радост, миг, благосъстояние.

kids-birthday-party-fun-ways-to-celebrate

Партито за детския рожден ден  – празник или кошмар за родителя

Всеки родител познава мини ада, през кой преминава, когато наближи рожденият ден на детето. Докато наследниците са още малки тържествата минават мило, семейно, задружно – с баби, дядовци, близки роднини и приятели. Но правопропорционално с „развитието“ на социалния кръг на детето в детската градина, в предучилищна и училищна възраст, от кръжоци, уроци, курсове и занимални, се налага и развитие  на родителската креативност.

Отдавна вече детското парти не се случва в домашни условия със сандвичи от франзела, намазани с лютеница, пастет или усмивки от саламче. Нито с домашна баница или кекса на баба. Децата искат детски кът, тематично парти (theme party), кино следобед, готварство, езда, рисуване с пръсти, ваене на керамика, боулинг, билярд, аниматор/и, цирк и други.

Налага се родителските умения за планиране, организиране и контрол да се подобряват с всяка изминала година от растежа на детето.  Иска, не иска, родителят влиза в едно „състезание“ с останалите родители, които са успели да генерират повече креативност и са изненадали всички на последното детско парти – с ново място, нова тема, нови занимания или нещо друго “уау”. Моята близка приятелка „избухна“ с едно такова скорошно “уау”, което включваше рожден ден във влака София-Пазарджик, разходка из Острова на града и обратно на влака от Пазарджик до София.

Някой би възкликнал възмутено с „Ах, че суета!“, но ако сме откровени, ще си признаем, че всички попадаме или сме попадали в капана на „един ден е все пак“ и „нека децата са щастливи“.

В моята родителска роля, до момента имам измислени и организирани общо 26 рождени дни (16 на сина ми и 10 на дъщеря ми) – празнувани по няколко пъти (с роднини, с приятели, с деца), празнувани в пандемия, с кашлици, в грипни периоди, в извънучебно време, в училище, извън училище, къде ли не и с кой ли не. Преживявахме Мечо Пух, Маккуин Светкавицата, Маша и Мечока и други знайни и незнайни герои. Били сме канени сигурно на стотици детски рождени дни през годините.

От този опит бих си позволила да направя няколко извода:

Децата си искат деца! Hай-щастливи и весели са, когато празнуват с най-скорошните си и „най-добри“ приятели. В детския свят нещата се променят бързо и динамично и най-добрият приятел от преди месец, не е задължително да бъде най-добрият приятел и днес.

В повечето случаи суетата и престараването са за родителите и за сметка на родителите. Децата са си просто щастливи.

Поканата

Поканата от дете за дете е добре да упоменава дали са поканени и родителите. Ако ли не, нека има начален и краен час, в който родителите на гостите да знаят, че трябва да си вземат децата. Често ми се е случвало да не знам, че и моето присъствие се очаква на детското парти. Следователно имам други планове за времето на събитието, на което оставям детето си. Но се оказва, че домакините са се подготвили и за родителите, така че става доста неудобно – и за двете страни – гости и домакини.

Преди празника оставете упътване

Ако някой малък или голям гост има алергия от нещо, нека се каже навреме, на място, задължително и обезателно, за да не се развали празникът на всички.

Години наред синът ми имаше алергия от полени и не можех да получавам цветя. Предупреждавах всички гости, за да не се налага да изхвърлям красота. Сега вече алергията я няма (след специализирано лечение с френска ваксина).

Подаръкът

Децата все повече се питат помежду си какви подаръци би искал/а рожденика/ рожденичката, така че процесът с подаръците е донякъде все по-улеснен. С преминаването към teen годините подаръците стават ваучери или направо сума парички.

Храната

Храната е немаловажен елемент от партито, но често остава недокосната на фона на осигурените игри и забавления. След една определена възраст можем да ангажираме и детето в планирането на менюто, за да се учи на стойности, потребление и да познава вредите от изхвърлянето на храна.

Уважението

Стремя се да уча децата ми на уважение към всичко получено за празниците – заедно разопаковаме подаръците и изпращаме лични благодарствени съобщения на всички гости, заедно подреждаме всички цветя във вази (ако не са саксийни) и се опитваме да задържим красотата максимално дълго.

Вместо заключение:

Тази есен обмисляме да поднесем „уау“ изненада като направим ретро парти рожден ден на дъщеря ми у дома – филийки от франзела с пастет и лютеница, нарязани кашкавал и луканка, домашна торта и домашни забавления. И пак ще бъде весело, и пак ще има спомени.

Image-1

Правото да си дете

Денят на детето се празнува от 1925 г. с решение на Световната конференция за благосъстояние на децата, проведена същата година в Женева, Швейцария.

С всяка изминала година запазването на правата на децата става все по-трудно, но тази статия е за правото да си дете и за търсенето на детето в самите нас.

Много проблеми, от всякакво естество, се „лекуват“ чрез детето в нас, чрез търсенето на онова невинно и безгрижно щастие, което сме изпитвали търкаляйки се по земята, смеейки се на „глупости“, правейки щуротии и може би мажейки се със сладолед или шоколад. Изкуство е да запазим детето в себе си, да притежаваме тази безценна жизнерадост и спонтанност, да сме тук и сега, в мига, на мига.

Почти няма възрастен, който да не си мечтае да бъде отново дете – да се радва на безгрижие, да няма отговорности, да преживява дните си в игри и забавления. Щастливи са тези, които успяват да запазят детето в себе си дори и като възрастни. Щастлива съм аз, когато моите или деца от обкръжението, ми позволят да се докосна до техния свят. Едно безценно преживяване, което навява спомени, носи радости, резонира с различните периоди на моето детство, кара ме да рефлектирам върху какво беше, какво е, и какво би могло да бъде.

Продължавам да се изумявам на услужливо късата им памет и естествения стремеж на децата да се фокусират върху конкретни детайли и ситуации, докато възрастните все мислим абстрактно и търсим разбиране чрез абстрактни понятия и идеи.

Впечатлявам се от детското въображение и креативност, от способността да мислят извън обичайните рамки и да създават нови идеи без ограничения.

Децата имат привилегията да живеят в настоящия момент и да се наслаждават на него. Ние, възрастните, често затрупани от стрес и отговорности, пропускаме мига, момента и насладата от живота.

Присъщата детска искреност и откровеност в комуникацията с другите, естествено води до по-добра връзка и разбирателство. Карат се, сдобряват се и игрите (делата) продължават.

И не на последно място – децата ни показват как да се забавляваме и да се насладим на живота без прекомерна сериозност. Само ако намерим време за игра и радост в своя собствен живот…

С позитивизъм и вяра, с оптимизъм, идеализъм и може би доза наивитет, ще пожелая на всички ни да почетем празника на детето като почетем детето в себе си!

lea

ОБУЧЕНИЕ „КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ПО-ДОБРАТА ВЕРСИЯ НА СЕБЕ СИ“

Днес повече от всякога,  времето е най-скъпата разменна единица, а Невро-лингвистично програмиране (НЛП) представлява набор от техники, които позволяват бързото постигане на желани резултати и промяна, в която и да е област от живота.

В динамиката на днешния свят НЛП намира още по-голямо приложение, защото спестява от най-ценната валута, а именно времето.

От обучението КАК ДА СЕ ПРЕВЪРНЕМ В ПО-ДОБРА ВЕРСИЯ НА СЕБЕ СИ ще научите:

 Какво е НЛП, каква е основната му цел и предимство, какво е моделиране, репрезентативни системи, как да използваме силата на познанието за езика на тялото и още много.

Организатор: Академичния „Живей елегантно“

Събитието се провежда присъствено на 13.06.2023 г., от 18:30 до 20:30 ч., гр. София, ул.“Вихрен“ № 10 (в бизнес сградата на „Риск инжинеринг“ АД) 

 Запазете своето място – https://bit.ly/43fhqge

346981689_913370293078658_7153186999283540099_n

Обучение: Eтикет НАвреме и НА място I ELSA Business Academy

Проф. Даниела Илиева за втори път ще бъде част от “ELSA Business Academy”. Този път организаторите избраха обучението “Етикет НАвреме и НА място”. Събитието ще се провече на 21 май от 11:00 часа в Networking Premium на ул. Г. С. Раковски №25!

Ако сте целеустремени, обичате да се впускате в различни приключения и да научавате нови неща, то определено участието в тази кампания не е за изпускане! Обучението е за тези от вас, които искат да подобрят умението да се представяте добре навсякъде, при всякакви обстоятелства, с увереност и самочувствие.

Бизнес академията включва въпроси свързани с:

1. Как да бъдете успешни и запомнящи се по правилата?
2. Кои са правилата и нормите за поведение в обществото, в офиса, по време на бизнес среща, на формални и неформални събития, на коктейл и др.?
3. Как да разчитате правилно дрес кода, дори когато не е упоменат в поканата?
4. Как да се подготвите за различни събития?
5. Как да сте убедителни и уверени в различни компании и събитийни постановки?
6. Как да общувате успешно на networking събития?
7. Как да се представяте и как да представяте други хора?
8. Как да започнете и как да поддържате разговор във формална и неформална среда?

 
Всички участници, завършили успешно обучението, ще получат сертификат за участие!
Включете се сега!

📲 За повече информация, може да се свържете с екипа на ELSA Bulgaria
* Всички предоставени лични данни ще се събират, анализират, използват и обработват изключително за целите на кампанията към ELSA Bulgaria!