viber_image_2019-06-26_09-17-13

Поискай и ще ти се даде

Този месец би могъл да бъде месецът на вашето ново начало.

Невро-лингвистичното програмиране (НЛП) не зачита съвсем минало, настояще и бъдеще. Слива ги в една линия на времето, която наподобява квантова решетка. Тъй като тази линия на времето си е постоянно с нас, можем да бъдем в който и да е момент от времето, когато си поискаме. Връщаме се в миналото, само за да намерим поуките от негативните събития, а не да търсим причини и негативни емоции. През останалото време животът е като синоптичен сайт – не можете да видите прогнозата за вчера.

Негативните емоции се съхраняват на подсъзнателно ниво – във вашето подсъзнание. Трябва да знаете, че вашето подсъзнание е една чудесна, обичаща, загрижена част от цялото ви същество и наистина ви обича. Грижи се за вас, сякаш сте му по-малкият брат или сестра на 5-6 годинки. Вашето подсъзнание ви обича безрезервно и е готово да направи всичко, което поискате от него. Проблемът е, че често ние не искаме нищо от него или не го искаме по начин, който ще даде резултат.

Знаете ли, че човешкото подсъзнание не „чува“ думата „НЕ“? Когато правите новите си желания, пожелания и възнамерявания, те трябва да бъдат в положителна форма. „Искането“ е приближаване към целта, а „не искането“ е отдалечаване. Всички желания трябва да са в положителна форма, обвързани с времеви диапазон, в който искате да се случат. Едва тогава подсъзнанието ви ще ви съдейства в получаването на желаното.

Подсъзнанието има някои основни функции и те са:

 1. Движи тялото.
 2. Има спомен/модел за перфектно здраве.
 3. Предпазва тялото, като го поддържа непокътнато.
 4. Подсъзнанието е царството на емоциите.
 5. Подсъзнанието е високо морално – според морала, на който сме учени и сме възприели.
 6. Пази спомени, които може да са свързани или несвързани с времето.
 7. Организира спомените, използвайки линия на времето.
 8. Потиска спомени, свързани с негативна емоция, която не е преодоляна.
 9. Извиква спомени, свързани с непреодоляна емоция.
 10. Може да държи потиснатите емоции като защита.
 11. Обожава да обслужва, но се нуждае от ясни команди, които да изпълнява.
 12. Генерира, пази, разпределя и предава енергия.
 13. Поддържа инстинктите и създава навиците.
 14. Нуждае се от повторение, за да инсталира даден навик.
 15. Програмирано е постоянно да търси повече и повече.
 16. Функционира най-добре като една цялостна интегрирана част.
 17. Подсъзнанието използва и откликва на символи.
 18. Взема всичко лично.
 19. Работи на принципа за възможно най-малкото усилие.
 20. Не възприема негативи директно – не чува „Не“-то.

Негативните емоции, които подсъзнанието ни изпитва и които пречат, блокират, разболяват и възпират са:

 • Гняв
 • Страх
 • Вина
 • Нараняване
 • Тъга
 • Срам

НЛП използва терапия по линия на времето (TimeLineTherapy), за да „чисти“ тези негативни емоции. Как точно става това?

Човешкият мозък е „атакуван“ постоянно от над 2 милиона бита информация в секунда! Но възприема само 134 бита информация в секунда, които организира в около 7 общи направления. Тази организация е нужна, за да се въведе ред. Аз си представям този ред като подредба на един огромен гардероб – с много разделения, прегради, чекмеджета, рафтове. В ранното ни детство, около 4 до 8-годишна възраст, ние изпитваме за първи път силни негативни емоции. Може би подсъзнанието ви „крие“ спомена от случката, в която някое дете ви взема любимата играчка на детската площадка и това ви кара да изпитате силен гняв. Този силен гняв не се е случвал преди и мозъкът ви се чуди къде да го подреди в гардероба на емоциите. Отваря едно чекмедже, слага вътре спомена за тази случка, лепва етикет на чекмеджето „Гняв“ и го затваря до следващата случка, свързана с гняв, която ще постави там. И така, един нормален човек, с нормално ежедневие, с нормални емоции и преживявания, преди 30-тата си година, вече е препълнил чекмеджетата с негативни емоции.

Често някой клиент казва „Страх ме е да започна“, или „Нещо ме възпира“. И често НЛП терапевтичните въпроси помагат да се открият точните негативни емоции, които трябва да се отстранят с помощта на терапия по линия на времето.

Винаги се започва с гнева. Гневът е разрушителен и пречи на отстраняването на останалите негативни емоции по-късно.

Най-хубавото на терапия по линия на времето е, че не измъчва клиента с болезнени преживявания отново и отново. Промяната се случва бързо. След отстраняването на негативните емоции, човек се чувства по-спокоен, по-смел, по-силен, по-здрав. След като няма какво да пречи от миналото, идва моментът за полагане на цели в бъдещето. Така, както е извършена промяна на минали събития, така може да се направят промени и в бъдещи събития. Спомнете си квантовата решетка, за която споменах в началото. Всичко е въпрос на избор!

viber_image_2019-06-25_12-27-00

Силата на ръкостискането

Силата на ръкостискането, „захватът“ на дланта, разтърсването и усещането на чуждата ръка се считат за определящи различните типове темперамент и характер. Ръкуването се осъществява в първите секунди на запознанството с даден човек и това го прави част от 30-секундния ритуал на харесване/нехаресване.

Съвременният бизнес етикет не прави полово разделение и изисква от мъжете и от жените в бизнеса да се ръкуват. Изправена стойка, визуален контакт, уверен подход и уважително, равнопоставено ръкуване – това са най-общо представените правила в различните учебници, наръчници и материали по бизнес етикет.

Ръкуването разкрива. Ръкуването допринася. Ръкуването е един от най-важните контакти. Какво се случва, когато протегнете ръка?

Много хора подценяват важността на този акт, а всъщност и на съзнателно и на подсъзнателно ниво, ние изграждаме мнение за човека, с който се ръкуваме. Често срещано е някой да се опита да покаже надмощие и контрол, като държи ръката му да бъде винаги отгоре при ръкуване. Но това, до което най-често се стига, е неудобство. Бизнес етикетът винаги е повелявал да накараме другите да се чувстват удобно и приятно в нашата компания. А въртенето на ръката в някоя посока, за да поставите в „подчинение“ отсрещната страна, не е най-добрата тактика.

Често се случва да ни поздравят с „политическо“ ръкуване, при което другият човек обгръща дланта ни с двете си ръце. В модерния бизнес етикет и според правилата за невербална комуникация, този поздрав създава дискомфорт и негативни чувства.

Популярен начин за ръкуване е т.нар. web-to-webръкостискане. При него ръката е протегната за ръкуване, като дланта е перпендикулярна на земята, без да е насочена надолу или нагоре. При web-to-web, ръкуването е със средна сила, двете длани са прилепнали една за друга и нито една от страните не се опитва да покаже надмощие чрез извиване на дланта в някоя посока, или чрез усилване на захвата.

Поддържайте:

Зрителен контакт

Изправен палец и изпънати пръсти

Web-to-web ръкостискане

Две леки разтърсвания

Дясната ръка суха

Избягвайте:

Опит за надмощие, като държите вашата ръка отгоре

Влажни длани

Силни парфюми

Избягвайте палец надолу и отпуснати пръсти

Избягвайте едри пръстени

Чупещи пръстите захвати

Ръкостискане тип „Умряла риба”

Да сграбчите пръстите на някой

Независимо къде ви отвежда бизнесът ви, уверете се, че всяка среща започва и завършва с ръкуване

Picture1

Репрезентативните системи в името на ЛЮБОВТА

За някои любовта е съдба, за други е избор. Както и да наречем любовта, тя е част от човешките взаимоотношения и от междуличностната комуникация. За подобряване на любовта не е открита идеалната рецепта, но има такава за подобряване на комуникацията между тези, които се обичат и ценят. Как да „разпознаем“ най-добрия за нас партньор? Как да заговорим на езика на другия? Как да се настроим на една вълна? нямам за цел да категоризирам хората по някакъв начин, а само да представя една малко позната система, използвана от НЛП (невро-лингвис-тично програмиране) за по-добра комуникация, за по-добър начин да разбираме себе си и тези около нас.

Всеки човек има различно мислене, опит, ценности, убеждения, поведение, способност за учене, способност за слушане, характер, предпочитания, мнение и т.н. на базата на тези различия, всеки от нас има предпочита-на репрезентативна система или още пред-почитано сетиво за възприемане на околния свят. Познатите ни сетива са зрение, слух, обоняние, допир и вкус. През последните го-дини учени и специалисти се съгласиха, че има и още едно сетиво, а именно възприемането на света посредством вътрешен диалог.

И така репрезентативните системи са:

 • Визуална (зрение)
 • Аудиална (слух)
 • Кинестетична (допир, обоняние, вкус)
 • Аудио дигитална (вътрешен диалог)

Визуалните хора дишат учестено и имат бързи и високи жестове. Те отдават значение на външния вид и имат изправена поза. Орга-низирани са, говорят бързо, запомнят като виждат картини и са по-малко обезпокоени от звуци. това са също хора, които не се чувстват комфортно при близка дистанция, когато комуникират. Обичат да пътуват, защото обичат смяната на „картината“. Правят нещо, ако им „изглежда“ добре. Изрази, по които можете да разпознаете визуалния тип:

Виждаш ли гледната ми точка?

Изглежда ми добре.

Идеята ми е…

Атрактивно е

Лично

Добре дефинирано

• В перспективата на

• Да зърна

Извън всякакво съмнение

• Ментална представа

Аудиалните хора разговарят със себе си и учат като слушат. Те реагират на определен тон и обичат да им се казва, защото запомнят чрез стъпки, процедури и последователност. Сред тях са отличниците в по-втарянето на инструкции, но и хората, които много лесно се разсейват от шумове. Този тип хора говорят средно към бързо и обичат музика и разговори по телефона. Правят нещата, ако им звучат добре.

Изрази, по които можете да разпознаете аудиалния тип:

• Мога да кажа, че…

Звучи ми добре.

• Можем да дискутираме.

• Искаш ли да чуеш идеята ми?

Високо и ясно.

• Начин на говорене.

• Добре информиран.

Дума по дума.

Внимавай!

Кинестетичните хора дишат със стомаха и използват плавни и ниски жестове. Въпреки че са физичeски активни, те се движат сякаш тромаво и говорят бавно. те комуникират като се придържат към скъсена дистанция и обичат да докосват по време на диалог. Запомнят/ учат чрез правене, преминаване през процеса. Правят нещо, ако го “чувстват правилно”.

Изрази, по които можете да разпознаете кинестетичния тип:

Държа в ръцете си.

• Не го усещам правилно.

Чувствам, че е ок.

Владея ситуацията.

Изскочи ми от главата.

• Да се свържа с…

Контрол

• Голяма бъркотия

Започвам от нула/ от начало

Задръж!

Почакай!

Аудиодигиталните хора са тези, които възприемат света посредством вътрешен диалог или разговор със себе си. Те дишат като аудиални, говорят монотонно и са идеални за счетоводство, право, банково дело. Аудиодигиталните хора знаят нещо, ако то има смисъл. дистанцирани от чувства, те прекарват много време във вътрешен диалог.

Изрази, по които можете да разпознаете аудиодигиталния тип:

• Има смисъл.

Логично е.

• Можем да процедираме.

• Можем да го обмислим.

Мислейки за това…

• Нещо вътре в мен ми подсказва, че не е правилно.

При определянето на ре-презентативните системи се използва кратък тест и/ или наблюдение. Няма правила, няма правилно и грешно. Всички ние носим характеристики на всичките репрезентативни системи, но една или две от тях са предпочитани и по-ясно изразени.често някой се оплаква, че партньорът не казва, че го/я обича. Аудиалните хора имат нужда да чуват, че са обичани, а визуалните имат нужда да им се показва. Кинестетичните хора обичат физическата близост и са най-големите почитатели на гушкането. Ако партньорът ви попада в тази група, то със сигурност настоява да спите сгушени един в друг през цялата нощ. Визуалният ви партньор може да калява нервите ви с дългата си подготовка пре-ди излизане, а аудиодигиталният тип да потъва често в свой си свят, където изглежда, че няма място за вас. В ресторанта аудиалният ви партньор ще се радва да му прочетете менюто, докато визуалният ще настоява да прегледа менюто сам, просто защото има нужда да го види, за да го разбере. Визуалните хора често изглеждат като тотални контрольори, заради непрестанното си желание да проверят нещата, но това е само защото не умеят да запомнят добре вербални инструкции и казани неща. Аудиалният тип може да изглежда незаинтересован и неуважителен, защото няма нуждата да поддържа зрителен контакт, когато участва в разговора. Той често гледа някъде встрани, но главата е наклонена така, че слухът да попива всичката важна информация. Усиленото жестикулиране на визуалният тип може да бъде много изнервящо за аудиодигиталния и аудиалния тип, но и обратното е валидно, когато същите два типа се реят замислено в един друг свят, далеч от реалността.

Разпознавате ли себе си? А вашият партньр?

Какво споделяте и къде се разделят?

Синхрон, баланс и любов между различните типове са възможни. Все пак противоположностите се привличат, нали? Но и подобните се привличат. Така че, подхождайте с разбиране, активирайте своята чувствителност и бъдете емоционално интелигентни.

Vilnius_Church_of_St.Ann_St.Bernadine

Вилнюс-столица на културата 2009

Aко сте пропуснали да посетите европейската столица на културата за 2009, все още не е късно. До края на годината, Вилнюс ще продължава да бъде домакин на различни събития, концерти и програми, и ще приема посетители, примамени от титлата „Европейска столица на културата за 2009″.

Когато се качих на самолета за Литва (с прекачване през Прага), си представях, както и голяма част от хората от моето поколение, че отивам в една поизостанала соц-държава. Очакванията ми бяха за грозновати сгради с олющени фасади, безцветие, характерно за бившите комунистически държави и изобщо – скука и еднообразие в туристически аспект. Изненадите започнаха още с приземяването, защото равнинният терен, типичен за балтийските държави, напомня лунен пейзаж…

Близостта на страната със севера прави въздуха великолепно чист и глътка от него може да се сравни само с високопланинските места в нашата част на Европа. Литва е разположена край Балтийско море и има впечатляваща бройка езера – около 3000.

Столицата Вилнюс създава усещане за невероятен простор с широките си булеварди, пешеходни зони и коя от коя по-красиви сгради. Може би красиви не е най-точното определение, но добавяйки достолепни, поддържани, цветни, разнообразни, стари, спретнати – ще е възможно да се опише духът им. Градът определено има дух – в Стария град се усеща полъх от барок, готически и нео-класически стилове, умело преплетени в смесица от над 1500 сгради, строени в различни периоди. Впечатляващото е, че са запазени до днес без да бъдат натрапчиво туристическо място, но все пак под егидата на UNESCO. Във връзка с обявяването на Вилнюс за Европейска столица на културата всички исторически паметници са претърпели основно „освежаване“ и привеждане в представителен вид. Също в Стария град е най-богатият избор от кехлибарени накити и сувенири – кехлибарът е един от символите на района.

Въпреки мащабите си, централната част на Вилнюс може да бъде обиколена за ден – от Стария град към широкия площад с катедралата, а след това по централните булеварди с модерни магазини и отново по малки сумрачни улички с църкви, катедрали и чаровни кафенета.

За обичащите пазаруването може би ще е необходим още един пълен ден – магазините предлагат всички световно известни марки дрехи и обувки, но има и невероятен избор от качествени и интересни стоки, произведени в балтийските държави. Дори лоша метереологична прогноза не бива да плаши желаещите да пазаруват, защото през 2007 година Вилнюс се сдобива с огромния търговски център Akropolis – 100 000 кв.м търговски площи, кафенета, ресторанти и кина.

Вилнюс има много какво да покаже, но досега градът не е бил „нападан“ от масовия турист.

Един есенен уикенд би бил достатъчен, за да се потопи човек в атмосферата, да получи исторически заряд, модерна разходка, освежаване на дробовете с чист въздух и наслада за стомаха с местни ястия. Литовската кухня е организирана около пушена риба, картофени кнедли с най-различен пълнеж, месо, хляб, компот, а най-популярните напитки са бира и медовина.

Част от развитието си страната дължи на модерния си поглед към Запада, но без да губи и отрича великолепието, което историята носи и съхранява.

Отвъд река Нерис Вилнюс сменя облика си и става космополитен град с модерни сгради, молове, офиси и хипермаркети.

Но някак чарът си остава в старичкото, в реставрираното, в малкото… В това, което прави тази държава толкова различна, интересна и привличаща.

Какво да посетите при кратък престой: Църквата „Свети Николай“, Църквата „Света Анна“, Хълма на трите кръста, Портите на зората, Замъка Гедиминюс, Вилнюски университет – един от най-старите в Европа.

Ако разполагате с повече време: непременно посетете и замъка Тракай в околностите на Вилнюс, както и Музея на кехлибара в Стария град.

Не забравяйте: да проверите програмата за актуални събития, част от „Европейска столица на културата“; да се насладите на есенното слънце на терасата на някое малко кафене, гледайки есенните цветове наоколо; да опитате поне няколко вида от местната бира; да си купите малко, но красиво бижу от кехлибар.

Food & Beverage препоръки: верига ресторанти „Cili Kaimas“ – интересен интериор, типична местна кухня, подходящо за обяд и вечеря; верига италиански ресторанти „Da Antonio“, кафенета „Gurmans“, ресторант „Rossini“ – подходящо място за вечеря, препоръчва се предварителна резервация.