408010026_373788598501477_5823251744050100782_n

ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО – 70% ОТ КОМУНИКАЦИЯТА I 22.02.2024 г.

Дата на провеждане:  22.02. 2024

Място на провеждане: гр. София, ул.“Вихрен“ № 10, бизнес сграда „Абилико“ АД

Продължителност на обучението: 18.30 ч. – 20.30 ч.

Езикът на тялото е мощен и всеобхватен начин за комуникация, който често се подценява. Според изследванията, до 70% от информацията, която обменяме с другите, се предава чрез невербални сигнали и жестове. Това означава, че разбирането и умението да се използва езикът на тялото може да бъде от критично значение за успешната комуникация в различни сфери на живота, включително бизнес, междуличностни отношения, лично развитие и дори лични връзки и отношения.

В това обучение ще бъдете въведени в увлекателния свят на езика на тялото, като ще изследваме значението на жестовете, изразите на лицето, пространствената комуникация и много други аспекти. Ще научите как да разчитате сигналите, които изпращате и получавате, и как да ги използвате за по-ефективно взаимодействие с околните. Важно е да се подчертае, че научените умения не само ще ви помогнат да станете по-успешни в комуникацията, но също така ще ви осигурят по-голямо самосъзнание и възможност да разбирате по-добре другите хора в различни ситуации.

Програмата включва:

 • Въведение в езика на тялото
 • Разчитане на невербални сигнали и жестове
 • Пространствената комуникация и значение на пространствените сигнали и дистанцията между хората
 • Гласът и тонът на говорене и влиянието върху смисъла на изказването
 • Разбиране на емоциите и чувствата, изразявани през тялото

Цена:    150 лева за участник

Цена при регистрация до 15.02.2024 – 135 лева

При закупуване на предстоящите две обучения  на проф. Даниела Илиева – „Езикът  на тялото – 70% от комукикацията“ и „Комуникационни техники- успешни преговори“ – пакетната цена за двете събития е 250 лева или по 125 лева за всяко обучение. В този случай е необходимо да заплатите таксата по банков път.

seminar

Семинар: Управление на личностния имидж

Национално Сдружение Недвижими Имоти,  регионална структура Бургас организира семинар на тема “IMAGE MANAGEMENT/ Управление на личностния имидж” с лектор проф. д-р Даниела Илиева

Кога: 23 февруари 2024, 13:00-17:00, БУРГАС, +

Къде: ул. „Св.св. Кирил и Методий“ №41, библиотека „П.К.Яворов“

Управлението на личностния имидж е път към успеха във всяка сфера на живота. Често управлението на имиджа се бърка с преобразяване чрез прическа, нов стил на обличане, посещения на различни мотивационни сесии или семинари. Управлението на имиджа в сферата на управлението на недвижими имоти е много повече от това и включва адекватна самооценка и по-добро използване на личните ресурси. За разлика от бизнеса, където различните хора имат различни роли, когато става въпрос за Вашия имидж, това е само един човек, това сте „ВИЕ“.


Като брокер по недвижими имоти Вашият имидж е всичко. Това е начинът, по който се представяте пред клиенти, колеги и обществеността. В днешната дигитална ера Вашият професионален образ е още по-важен. С нарастването на значението на социалните медии клиентите Ви могат лесно да Ви намерят и преценят въз основа на Вашето онлайн присъствие. Вашият имидж не зависи само от това как изглеждате, но и от това как се държите извън и в бизнеса си. Това включва Вашето поведение, комуникационни умения и професионализъм. Ето защо е от съществено значение да управлявате своя имидж, за да изградите доверие, надеждност и репутация, които са от съществено значение за още по-успешна кариера в областта на недвижимите имоти.
Възприятията и поведението оставят трайно, дългосрочно впечатление сред наблюдателите. Вашият имидж може да има значително влияние и върху Вашето щастие, като повлияе и на развитието на личните взаимоотношения. Ето защо е от съществено значение да можете да създадете положително първо впечатление както в лична, така и в професионална среда, като управлявате своя имидж.

Програмата включва:
Първите впечатления са важни
Клиентите ще Ви оценят в рамките на първите няколко секунди от срещата с Вас и ще си съставят мнение за Вас въз основа на Вашия външен вид, поведение и комуникационни умения. Как да направите положително първо впечатление и да оставите трайна положителна среда?
Изградете доверие и надеждност
Вашият имидж играе решаваща роля за изграждането на доверие и надеждност с Вашите клиенти. Как да се превърнете в някой, който е професионалист, знаещ и заслужаващ доверие?
Управление на репутацията
Вашата репутация е всичко в индустрията на недвижимите имоти. Ако имате положителна репутация, ще привлечете повече клиенти и бизнесът Ви ще расте. От друга страна, отрицателната репутация може да навреди на Вашия бизнес и дори да доведе до правни проблеми. Как да управлявате успешно репутацията си?
Онлайн присъствие
В днешната дигитална ера Вашето онлайн присъствие е също толкова важно, колкото и личният Ви имидж. Как да поддържате професионален уебсайт, акаунти в социалните медии и онлайн профили, които отразяват Вашата марка и ценности?
Консистенция
Последователността е ключова при управлението на имиджа. Как да се уверите, че Вашият имидж има консистентност и корпоративна идентичност във всички платформи, от Вашите визитни картички до Вашите онлайн профили?

Допълнителни елементи от програмата:

• Кои са елементите, които изграждат личния имидж;
• Личните ресурси и личния имидж;
• Как да управляваме имиджа си в бизнес среда;
• Ролята на облеклото в управлението на имиджа;
• Невербална и вербална комуникация за личностен имидж;
• Етикет и поведение за личностен имидж;
• Личност, социален кръг, отговорност;
• Управление на социалните медии в контекста на личностния имидж;
• Готино е да си важен, но по-важно е да си готин.

Вижте подробна информация и се регистрирайте ТУК

Portrait of successful female executive manager with open hands gesture standing in front of her team in office hall and announce good news

Лидерска комуникация

Въпреки дигитализацията в почти всички бизнес направления, меките умения и уменията за комуникация продължават да са сред най-важните за настоящи и бъдещи лидери. Защо комуникацията на лидерите трябва да бъде на по-високо ниво? Ето няколко основни причини:

Яснота и насока: Лидерите трябва да комуникират ясно и ефективно, за да осигурят ясни насока и визия. Тази яснота помага за съгласуване на усилията на екипа с целите на организацията.

Вдъхновение и мотивация: Ефективната комуникация на лидера може да вдъхнови и мотивира служителите. Лидерите, които общуват с ентусиазъм и убеденост, могат да внушат тези чувства в своя екип, което води до повишаване на морала и продуктивността.

Изграждане на доверие: Комуникацията на високо ниво включва не само говорене, но и слушане. Лидерите, които слушат ефективно и бих добавила – чуват, могат да изградят доверие и връзка с екипа си, което е от решаващо значение за позитивна и продуктивна работна среда.

Вземане на решения: Лидерите често трябва да вземат трудни решения. Комуникирането на тези решения, заедно с обосновката зад тях, е от жизненоважно значение за осигуряване на разбиране и подкрепа от членовете на екипа.

Управление на кризи: Във времена на криза комуникационните умения на лидера стават още по-важни. Те трябва да общуват със спокойствие, яснота и увереност, за да водят своя екип през предизвикателни ситуации.

Управление на промените: Лидерите често са отговорни за стимулирането на промяната в организацията. Ефективната комуникация е от съществено значение за улесняване на тази промяна, за справяне с проблемите и за получаване на подкрепа.

Разрешаване на конфликти: Конфликтът е неизбежна част от междуличностните отношения. Комуникационни умения на високо ниво са необходими за ефективно и бързо разрешаване на конфликти. Лидерите трябва да са умели в разбирането на различни гледни точки и намирането на обща основа.

Изграждане на положителна култура: Лидерите задават тона на организационната култура. Чрез комуникацията си лидерите могат да насърчат култура на откритост, новаторство и уважение.

Глобални и разнообразни екипи: В днешния глобализиран свят лидерите често трябва да общуват отвъд културни и географски граници. Комуникационните умения на високо ниво са от съществено значение за ефективното управление на такива разнообразни екипи.

Управление на репутацията: Лидерите представят своята организация пред външния свят. Начинът, по който комуникират, може значително да повлияе на репутацията на организацията. По същество лидерската комуникация не е просто обмен на информация, а свързване с хора, вдъхновяване, насочване и изграждане на взаимоотношения, които са от съществено значение за ефективната работа в екип и успеха на организацията.

Ако искате да намерите отговор на въпроса „Как се постига?“, то обучението LEADERS Communication Masterclass е за Вас! Вижте повече за него ТУК.

409700246_377292488151088_5748423814361632417_n

Как да сбъднем мечтите чрез звездите I 6.02.2024 г.

Дата на провеждане: 06 февруари, 2024

Място на провеждане: гр. София, ул.“Вихрен“ № 10

Продължителност на обучението: 18.30 ч. – 21.30 ч.

Проф. д-р Даниела Илиева е един от най-разпознаваемите лектори на Академия „Живей елегантно“ и независимо дали преподава Комуникация, Етикет, Управление на имиджа или друга тема, тя винаги впечатлява аудиторията с енергията си, с умението си да прави толкова много неща и да съвместява един впечатляващ професионален и житейски профил в 24/7.

На това обучение тя ще разкаже и ще научи аудиторията как го прави. Ще свали шапката на академичен професор и успешна бизнес дама и ще сложи енергийната шапка, под която магично се крият енергийни тайни, малки и големи чудеса.

Даниела е лицензиран трейнър по хипнотерапия, което й помага да „хипнотизира“ аудиторията. Автор е на книгата „Управление на личностното развитие“, която се очаква в нов тираж. От над 20 години нейните хобита се простират от нумерология, астрология и кабала, до хюман дизайн и ген ключове. Практически тя е пример как някой може да прави толкова много неща, да работи и да твори, да създава и да вдъхновява, винаги с усмивка и настроение и сякаш разтягайки времето.

Тази магична среща е за вас, ако искате да научите:

 • Как да владеете енергията си, как да я пазите и как да разпознавате енергийните влияния;
 • Как да балансирате природни, духовни и материални дадености;
 • Как да заредите у дома или в офиса си енергийна топка (chi ball);
 • Как да откривате вдъхновение;
 • Как да „чувате“ интуицията си;
 • Как Луната ни влияе и защо е важно да познаваме лунните цикли;
 • Как да направите нумерологична карта и да разчитате значението й;
 • Как да изчислявате къде да празнувате рождения си ден и защо това е важно;
 • Как да изчислите профила си за различни аспекти;
 • Кои са надеждните сайтове и четива;
 • Как да живеете в баланс и well-being.

В обучението са включени практически упражнения с конкретни примери и  изчисления. За удобство на участниците препоръчваме  да носят преносим компютър или таблет.

Цена: 180 за участник

Цена ранно записване  до 29. 01. 2024 г. – 150 лева

Вземи билет

405760160_367381565808847_5506254983587385429_n

Комуникационни техники за успешни преговори I 16.01.2024 г.

Дата на провеждане: 16 януари, 2024

Място на провеждане: гр. София, ул.“Вихрен“ № 10

Продължителност на обучението: 18.30 ч. – 20.30 ч.

В съвременния свят, в който бизнесът и междуличностните отношения играят ключова роля, умението да се проведе успешни преговори е от съществено значение. Независимо дали сте предприемач, мениджър, в началото на кариерата си или просто желаете да подобрите своите комуникационни умения, владеенето на комуникационните техники за успешни преговори е от съществено значение. Преговорите не само могат да предопределят резултатите от важни сделки и споразумения, но също така могат да повлияят на ефективността на вашите отношения с другите и на вашата лична и професионална реализация.

В този обучителен модул ще разгледаме различни аспекти на комуникационните техники, които са от съществено значение за успешното провеждане на преговори. Ще се фокусираме върху стратегии и НЛП техники за ефективно слушане,  анализ на интересите на другата страна, управление на конфликти и създаване на взаимноизгодни споразумения. Ще разгледаме и някои от най-често срещаните грешки и възможности за тяхното избягване, както и как да изградим доверие и добри отношения с нашите партньори и опоненти в преговорите. Това обучение представлява ценна инвестиция за всички, които искат да подобрят своите комуникационни умения и да постигнат успешни резултати в преговорите си.

Програмата включва:

 • Разбиране на процеса на преговори
 • Ефективна комуникация
 • Психология и емоционална интелигентност
 • Тактики и стратегии
 • Разрешаване на конфликти
 • Етика и ценообразуване
 • Прилагане на практически умения


Цена:   150  за участник

Цена при регистрация  до   9. 01. 2024 г.  – 135 лева

ВЗЕМИ БИЛЕТ

При въпроси  не се колебайте да се свържете с организаторите:

0892 368 312 или contact@lea-academy.eu

B3A8730-dani

Кой е най-правилният път за стиковане на целите на различните поколения хора в една компания?

В желанието ни да се опитаме да подобрим комуникационната среда между работодател и кандидат, ви попитахме в поредната ни анкета за предизвикателствата на работното ни място:

Кой е най-правилният път за стиковане на целите на различните поколения хора в една компания?

 • 44% са категорични, че това се случва, когато всеки един може да изразява мнението си свободно
 • 21% споделят, че не трябва да има възрастово подценяване в компанията
 • 19% са на мнение, че трябва да се отделя внимание на всяка една гледна точка
 • 16% казват, че в компанията е необходимо да има ментори и те да пресяват всяко мнение професионално

За да коментираме темата и резултатите от анкетата, от WorkTalent.com се обърнахме за експертно мнение към проф. д-р Даниела Илиева, изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, преподавател е във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), както и корпоративен лектор и обучител по теми, свързани с управление, бизнес комуникация, бизнес етикет и презентационни умения.

Проф. Илиева, 44% от всички участвали в анкетата на WorkTalent.com са категорични, че в една компания е необходимо всеки един служител да изразява свободно своето мнение, независимо на колко години е, на каква позиция е и колко опит има. Възможна мисия ли е това?

От мениджмънт гледна точка това е предизвикателство. Някои компании могат да си позволят такъв подход на „изслушване“ на всички служители от всички нива, но можем да се съгласим, че това невинаги е възможно. Понякога размерът на организацията не го позволява, друг път пречка е самият стил на управление, а нерядко и самата атмосфера на работното място не е предразполагаща.

Добре би било да има платформа за bottom up (отдолу нагоре) подход, а не само top to bottom (отдолу нагоре). Всички дигитални инструменти, с които разполагаме сега правят възможно да се изрази собствено мнение, стига това изразяване да има смисъл. Сблъсъкът на поколенията е виден, когато „по-старите“ (по възраст или време на служба) служители считат, че „по-младите“ (по възраст или време на служба) нямат право на мнение толкова, колкото първите.

Въпрос на преценка, мениджърски и комуникационни умения на лидера е как ще се осигури справедлив подход, който най-вече да бъде полезен на организацията.

21% споделят, че най-правилният път за стиковане на целите в една компания, минава през това, всеки един служител да не бъде подценяван от своите колеги. Каква е ролята на егото, когато в една компания се вземат важни решения?

Ролята на егото е голяма, особено предвид факта, че сме на Балканите. Най-правилният път за постигане на целите в една компания изисква създаване на обстановка, в която всеки служител се чувства уважаван и важен за успеха на организацията. Подценяването на служителите може да създаде отрицателна динамика, която влошава ефективността на екипа и намалява мотивацията за работа. В този контекст, ролята на егото става ключов фактор, особено при вземането на важни решения. Ако в компанията преобладава конкуренцията и желанието за индивидуален успех, егото може да се превърне в пречка за конструктивни диалози и сътрудничество. От друга страна, ако служителите успеят да поддържат баланс между индивидуалните амбиции и колективната цел, егото може да стане стимулиращ фактор за иновации и постигане на по-високи стандарти. Такъв подход създава по-продуктивна и хармонична работна среда, където ефективното взаимодействие на екипа е от съществено значение за успешното постигане на общите цели на компанията.

Още през 1916 г. Анри Файол полага 14-те основни принципа на мениджмънта, сред които е „подчинение на личните интереси на общите“. Историята ни дава насоки и днес.

9% казват, че трябва да се обърне внимание на всяка една гледна точка и да се подложи на детайлно обсъждане. Според Вас, какво се случва в чисто психологически план между всички участници в една дискусия, в зависимост от това – чия гледна точка се взима като финална отправна точка? Има ли някаква ревност между колегите, че мениджмънтът предпочита една от посоките, за сметка на друга?

В такива ситуации бих заложила на ситуационен мениджмънт или ситуационно лидерство. Самата ситуация определя подхода. Понякога имаме времето да обърнем внимание на всички гледни точки, да правим brainstorming сесии, търсейки най-доброто, адекватно, изгодно решение на даден проблем. Но в динамиката на бизнес ежедневието, често сме изправени пред необходимостта да решаваме бързо, на момента, уповавайки се на съветници или доверени експерти в областта. Темата за ревността ни връща към темата за справедливостта на лидера, респективно организацията като вътрешна култура, както и към темата за егото. Всеки сам за себе си трябва да се грижи да остарява и помъдрява, да възпитава и култивира егото си, така че то да помага, а не да пречи.

Разбира се, задачата на мениджмънта е да търси най-доброто решение за организацията, без да фаворизира дадени личности пред други.

16% завършват нашата анкета с мнението, че всяка една компания е необходимо да има ментори, чието мнение да натежава най-много и те да пресяват акцентите от дискусията, на базата на своя професионален опит. Работещ модел ли е това според Вас?

Всеки опит е субективен – той има полза, вреда, стойност или не за самия индивид, който преживява опита. Менторството е изпитан метод за подкрепа, насърчителство и наставничество на по-млад или по-неопитен служител. Целта на менторството е да подпомогне развитието и успеха на младите служители, като им предостави знания, опит и водене. Но нека си припомним, че менторството е взаимен процес, плод на взаимно харесване и възхита. Според мен менторите не могат и не следва да бъдат овластени с финални решения, базирани на техния опит. Защото той е субективен и защото това не е гаранция, че е най-доброто за организацията.

Проф. Илиева, какъв би бил Вашият финален коментар и извод по темата. Колко лесно и колко трудно е да се стиковат различните поколения в една компания?

Степента на лекота или трудност при управлението на различни поколения в една компания зависи от много фактори, включително корпоративна култура, лидерски практики, специфики на индустрията и обществото като цяло. Често обаче се изтъква, че има някои общи характеристики и разлики между поколенията, които могат да доведат както до предимства, така и до предизвикателства в работната среда.

Лесното акултуриране може да произтича от способността на организацията да създаде приобщаваща среда, в която се ценят различията между поколенията и се насърчава взаимното разбирателство. Успешните компании учат своите служители да разпознават и да се адаптират към уникалните характеристики и предпочитания на различните поколения. Самата аз често провеждам именно такива обучения в различни организации – подпомагащи разбирането на чуждия модел на света, свързан не само с разлики във възрастта, но и различията на ниво ценностна система, опит, минало, убеждения, решения и характер.

Трудности за сплотяване на такъв разнороден колектив могат да възникнат, когато има стереотипи и предразсъдъци, основани на възрастта. Например младите служители могат да бъдат възприемани като неопитни, докато по-възрастните колеги могат да бъдат възприемани като динозаври по отношение на новите технологии. Лидерите трябва да могат да улесняват комуникацията и взаимодействието между поколенията, наблягайки на общите цели и стимулирайки ученето един от друг.

Създаването на положителна работна среда, в която всеки служител, независимо от възрастта, се чувства ценен и допринасящ, може да подобри взаимоотношенията и да улесни сближаването между поколенията в една компания.

Източник: WorkTalent.com – новата платформа на Dir.bg за търсене и предлагане на работа и стаж

viber_image_2023-12-30_09-47-26-496

С благодарност към 2023 г. и с научените уроци към 2024 г.

В оставащите часове на отминаващата година е съвсем естествено да се замислим за пътуването, което сме изминали. Въпреки че благодарността често намира своето място в моменти на радост и успех, има дълбока красота в признаването на стойността на всяко преживяване, дори и тези, свързани с предизвикателства и неуспехи.

В свят, който е склонен да празнува върховете и да пренебрегва спадовете, нека отделим малко време, за да оценим пълнотата на нашето съществуване. Животът, подобно на завладяващ роман, е обогатен както с комични, така и с драматични глави. Изправяйки се пред трудностите, ние откриваме своята устойчивост, сила и потенциал за растеж.

Трудният път ни учи да бъдем благодарни за собствената си упоритост. Мъдростта се трупа най-вече през поуките от горчивия опит. Сълзите в очите от радост не са така солени, както сълзите когато си плакал горко от мъка и тъга. Само чрез среща с лудостта можем да осъзнаем нормалността. Само чрез смъртта оценяваме още повече стойността на живота. Колко много имаме разбираме само през загубите. Някои от моментите на борба се превръщат във фона, на който рисуваме нашите истории за триумф. Неуспехите, които понасяме, са скулпторите на нашия характер, които ни оформят в издръжливи същества, способни да се справят със сложността на живота.

Помислете за бурите, които преминаха през живота ви тази година. В своето бушуване те са оставили след себе си безценни уроци, извайвайки вашата перспектива и създавайки признателност за слънчевите лъчи, които може да са били първоначално невидими. Нашето пътуване не се определя единствено от върховете, които покоряваме. Tо също е оформено от низините, които пресичаме.

Нека разширим благодарността си отвъд очевидните победи и прегърнем финото изкуство да оценяваме тънкостите на човешкия опит. Чрез моменти на уязвимост и несигурност откриваме най-автентичното си АЗ. Можем да изберем да приемаме завоите на Живота не като отклонения, а по-скоро като живописни маршрути, които предлагат неочаквани изненади, красота и мъдрост.

Като изразяваме благодарност за предизвикателствата, ние пренаписваме нашия роман, осъзнавайки, че гобленът на живота е изтъкан от нишки както на радост, така и на трудности. Така че, докато се сбогуваме с тази година, нека изпълним сърцето си  с благодарност за пълния спектър от преживявания, които са оцветили дните ни. Да благодарим за моментите, които са ни усмихвали, разсмивали са душата ни и са развеселявали сърцето ни. А то сърцето може да поеме безкрайно много…

Нека намерим утеха в знанието, че всеки обрат, завой и отклонение са изиграли жизненоважна роля в извайването на шедьовъра, който е нашият живот. Наздраве за една Нова година, изпълнена с благодарност за пътуването, прегръщащо както слънцето, така и бурите, които предстоят. Наздраве за предстоящата 2024, изпълваща сърцата с най-истинската искрена и споделена любов – към себе си, към любимите, към близките

IMG_9499

Сметката, равносметката и моите най-искрени пожелания към вас

Една приключенска и изпълнена със събития година е към своя край и ми е трудно как точно да я класифицирам. Свръхдоза опит? Ударна доза мъдрост? Време за пореден голям растеж на немалка възраст?
Може би всички тези неща. Със сигурност не съм същият човек, който бях в началото на 2023 година. Докато размишлявам върху всички нови измерения на себе си, които открих, отделям време за рефлектиране и друг вид осъзнаване.

В края на година всички броим и сверяваме – дали пожеланото в началото на годината се е случило и как, постигнали ли сме набелязаните за годината цели, какво сме получили и случили, какво е останало недовършено. Във всички пожелания, обаче Вселената винаги успява да ни изненада с шеговита нотка. Понякога получаваме пожелания пакет в съвсем друга форма или така изненадващо “опакован”, че се чудим от къде да започнем “разопаковането”.

Понякога завява такъв силен вятър на промяна, че се чудим къде и кога точно сме си пожелали точно този ураган. Щастлива съм, че и тази година бях на моя път. И в пряк, и в преносен смисъл. И тази година отново осъзнах силата на решенията, които съм взела преди 15 години, а именно да следвам отреденото ми, онова, което ми е дадено да свърша в този живот на тази земя, синхронизирано с талантите и даденостите ми и водещо ме към моето цялостно удовлетворение.
Често обвързвам рождената ми дата 15 септември с призванието ми да преподавам, обучавам, да съм пред публика и по този начин да променям животи и да оставям следа. В публиката – от студенти, до млади и зрели хора, дошли от близо и далеч, за да се учим взаимно, намирам силна енергия и смисъл.

И понеже броим. Неизбежно…
През 2023 година застанах на живо за обучения пред 3022 човека. Моите онлайн постове и изяви във Facebook и LinkedIn достигнаха до над 330 000 човека, за което мога само да благодаря!
Увеличих с много познанствата ми и задълбочих още повече дългогодишните приятелства. Убедих се отново, че няма по-ценно от безценните приятели. Няма по-стойностно от проникновени разговори с близки хора за живота, вселената, смъртта, ежедневието и мечтите. Бях вярна на пътешественика в себе си и пропътувах 151 542 км, посетих 82 града и 19 държави. Бях 162 дни на път. Пътешествията ме образоват и обогатяват, лекуват и зареждат. Тази година бях по света много повече от обикновено и опознах не само нови култури, но и нови измерения на себе си.

Невероятна е дълбочината на човешката душа! Носих си куфарите с физически багаж, но с мен пътуваше и тежката тъга от загубата на част от моята душа – татко. Моят човек на тази земя, моят soul mate, онзи душевен и емоционален клик, който не ти се дава с много хора в един живот. Но… такъв е животът. Радости и тъга се редуват, както в природата бури и дъги, колелото се върти, дните се превръщат в години, само да сме здрави казваме. Броя изблагодаря за дните, в които съм била здрава, силна и енергична, за да случа всичко изброено. Потупвам себе си по рамото и си казвам, че годината беше чудесна, смислена, осъзнато преживяна и пълна, пълна.

Какво предстои и какво пожелавам за Новата 2024 година?
Да сме здрави, разбира се! Аз, вие, семействата, близките и обичните ни!
Да са смислени дните ни и спокойни нощите.
Да е мир по света и любов в дома.

В личен план ще продължавам да нося с достойнство 3-те работни шапки – едната като изпълнителен директор на Фондация “Право и Интернет”, другата като университетски професор във ВУЗФ, и третата – като лектор и обучител. Някъде там е и планът за публикуване на още 2 книги, както и всички постове в блога и профилите в социалните мрежи. Радвам се, че имам свободата и платформата да споделям, но още повече се радвам, че има кой да чете. Благодаря ви! Вие давате смисъл на усилията!

На себе си и на всички родители пожелавам повече пълноценно време с децата, защото те са нашите най-големи учители.
На пътешествениците пожелавам пътешествия до нови и до любими дестинации.
Но нека помним, че най-важната дестинация е нашата душа. И тя е смисълът на цялото ни пътешествие на тази земя в този живот.

Щастливи празници, изпълнени с топлина, уют, хармония, обич и разбирателство!

woman-writing-name-on-christmas-present-free-photo-2210x1473

Какво да не подаряваме тази Коледа

Не само месец декември е време за подаръци, но точно през този месец отвсякъде ни залива информация за оферти, предложения, идеи какво да подарим на близките си, според техните интереси, възраст, хобита, знания и др. критерии. Аз обаче ще обърна внимание на топ 5 на най-неподходящи подаръци:

Фигурки (или декоративни елементи без функция)
Както обичам да казвам, това е още нещо, на което да му бърша праха. Символиката, която ние ще вложим в избора на такъв подарък, рядко ще съвпадне със символиката на възприемане от страна на получателя, така че нека спестим това неудобство на човека.

Парфюм
Освен, ако не познаваме любимия парфюм на човека, на който ще подаряваме, рискуваме много да сгрешим. Често се „влюбваме“ в даден аромат, но на нашата кожа не стои по същия начин. Трудно е сами да избираме парфюмите си и често
отнема години на някой да открие „своя“ парфюм, затова бих препоръчала избягването на този рисков подарък.

Кухненски уреди
Един малък кошмар е да получим красиво опакована кутия и от вътре да извадим нов модел миксер или тостер. Мисля, че само по филмите някой би се зарадвал искрено на подобна „изненада“.

Дреха
Дрехите като подарък са неподходящи, защото рядко уцелваме собствения си размер, а какво остава за друг човек. Рискуваме да накараме човека да се почувства неудобно, ако сме подарили по-малък размер дреха, и го затрудняваме безкрайно, ако дрехата е по-голяма. Опцията за връщане винаги съществува, но разкарването до магазина отнема време и за много хора е неприятна емоция.

Абонамент за нещо
Само, ако получателят изрично е поискал абонамент за нещо, само тогава този подарък има смисъл. Но не следва да обременяваме някой с нашите най-скорошни интереси или страсти, нито пък да задължаваме с продължаваща финансова
инвестиция.

Нека помним, че най-хубавите подаръци са тези, помислени от душа, подарени от сърце и поднесени с добрина и обич.

даниn

Приключенията на проф. Даниела Илиева на 3 континента

Рожден ден на 4 000 метра, 12 дъги за един ден, плаж, населен с кучета и какво ли още не.

От 9-годишна тя не спира да пътува, първо покрай кариерата ѝ на тенисист, а после покрай хилядите ѝ ангажименти в работата.

Проф. Даниела Илиева е гост в „Преди обед“.

Вижте гостуването ѝ във видеото.

https://www.btv.bg/shows/predi-obed/videos/prikljuchenijata-na-prof-daniela-ilieva-na-3-kontinenta.html#