Обучения

HomeОбучения

БИЗНЕС ОБУЧЕНИЯ

ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ

КОМУНИКАЦИЯ
НАВРЕМЕ И НА МЯСТО

Общуването е отговорност. Отговорност за посланията, които формулираме и изпращаме, отговорност за това да бъдем разбрани, както искаме.

ПРОЧЕТИ

ЕТИКЕТ
НАВРЕМЕ И НА МЯСТО

Умението да се представяме добре навсякъде. Правилата за общуване, облекло, поздрави и поведение в съответния контекст и култура.

ПРОЧЕТИ

HOW TO BE
А LADY

Обути в бизнес панталони дали не забравяме да носим дамски поли? Чудим се дали 21-ви век не ни среща с един криворазбран феминизъм, където балансът между бизнес имидж, доходи, управление на хора, личен и служебен живот, е непосилен или често невъзможен дори за съвременната успяла жена.

COMING SOON
Fashion blogger writing on laptop computer. Top view with mobile phones on white studio background. Female mock up and business concept.

ИНДИВИДУАЛЕН
КОУЧИНГ

Процесът на коучинг се определя като взаимоотношения между двама души –

между сертифициран, обучен, лицензиран коуч и клиент, с цел развитие.

ПРОЧЕТИ