IMG_1626

Професор и вечен ученик

На 27 септември 2022 г. едно пътешествие завърши с академичната длъжност „Професор“ по Администрация и управление (Бизнес комуникации и управление на личностното развитие).

Точно 6 години след доцентурата ми и 7 години след PhD.

Според данни на Националния статистически институт, през академичната 2021-2022 г. в България има общо 2 858 професори, от които 1 262 са жени.[1]

Често ми задават въпроса: Как се става професор?

Отговорите са:

 • С любов към преподаването и писането.
 • С отдаденост към университета и студентите.
 • С професионализъм и постоянство в усилията.
 • С ред и дисциплина.
 • С прегръщане на шансовете.
 • С късмет, при който подготовката среща шанса.
 • С колеги-съмишленици.
 • С подкрепа и разбиране от страна на семейство и деца.
 • Със смелост и дързост (понякога).
 • С предадени 71 документа за конкурса.
 • С над 70 конференции и семинари.
 • С над 60 проекта и презентации.
 • С над 50 академични публикации.
 • С над 100 публицистични статии.
 • С одобрението на 7-членно жури.

Благодаря на всички колеги и приятели, ментори и съмишленици, на семейството и децата ми за подкрепата, за съветите, за разбирането и за мотивацията!

Благодаря на уважаемото жури за задълбочения прочит на научното ми творчество, за отделеното време и за положителните рецензии и становища!

Благодаря на Висшето училище по застраховане и финанси, на ръководството, на колегите ми в университета и на безценната администрация!

Другият въпрос, който често получавам е: Какво следва?

Времето ще покаже, но със сигурност следват още по-хубави академични, професионални и житейски успехи и развитие.


[1] https://nsi.bg/bg/content/3398/преподавателски-състав-по-групи-висши-училища-академична-длъжност-пол-вид-на-заетостта-и-форма-на-собственост-на-висшето-училище