Picture1

Репрезентативните системи в името на ЛЮБОВТА

За някои любовта е съдба, за други е избор. Както и да наречем любовта, тя е част от човешките взаимоотношения и от междуличностната комуникация. За подобряване на любовта не е открита идеалната рецепта, но има такава за подобряване на комуникацията между тези, които се обичат и ценят. Как да „разпознаем“ най-добрия за нас партньор? Как да заговорим на езика на другия? Как да се настроим на една вълна? нямам за цел да категоризирам хората по някакъв начин, а само да представя една малко позната система, използвана от НЛП (невро-лингвис-тично програмиране) за по-добра комуникация, за по-добър начин да разбираме себе си и тези около нас.

Всеки човек има различно мислене, опит, ценности, убеждения, поведение, способност за учене, способност за слушане, характер, предпочитания, мнение и т.н. на базата на тези различия, всеки от нас има предпочита-на репрезентативна система или още пред-почитано сетиво за възприемане на околния свят. Познатите ни сетива са зрение, слух, обоняние, допир и вкус. През последните го-дини учени и специалисти се съгласиха, че има и още едно сетиво, а именно възприемането на света посредством вътрешен диалог.

И така репрезентативните системи са:

  • Визуална (зрение)
  • Аудиална (слух)
  • Кинестетична (допир, обоняние, вкус)
  • Аудио дигитална (вътрешен диалог)

Визуалните хора дишат учестено и имат бързи и високи жестове. Те отдават значение на външния вид и имат изправена поза. Орга-низирани са, говорят бързо, запомнят като виждат картини и са по-малко обезпокоени от звуци. това са също хора, които не се чувстват комфортно при близка дистанция, когато комуникират. Обичат да пътуват, защото обичат смяната на „картината“. Правят нещо, ако им „изглежда“ добре. Изрази, по които можете да разпознаете визуалния тип:

Виждаш ли гледната ми точка?

Изглежда ми добре.

Идеята ми е…

Атрактивно е

Лично

Добре дефинирано

• В перспективата на

• Да зърна

Извън всякакво съмнение

• Ментална представа

Аудиалните хора разговарят със себе си и учат като слушат. Те реагират на определен тон и обичат да им се казва, защото запомнят чрез стъпки, процедури и последователност. Сред тях са отличниците в по-втарянето на инструкции, но и хората, които много лесно се разсейват от шумове. Този тип хора говорят средно към бързо и обичат музика и разговори по телефона. Правят нещата, ако им звучат добре.

Изрази, по които можете да разпознаете аудиалния тип:

• Мога да кажа, че…

Звучи ми добре.

• Можем да дискутираме.

• Искаш ли да чуеш идеята ми?

Високо и ясно.

• Начин на говорене.

• Добре информиран.

Дума по дума.

Внимавай!

Кинестетичните хора дишат със стомаха и използват плавни и ниски жестове. Въпреки че са физичeски активни, те се движат сякаш тромаво и говорят бавно. те комуникират като се придържат към скъсена дистанция и обичат да докосват по време на диалог. Запомнят/ учат чрез правене, преминаване през процеса. Правят нещо, ако го “чувстват правилно”.

Изрази, по които можете да разпознаете кинестетичния тип:

Държа в ръцете си.

• Не го усещам правилно.

Чувствам, че е ок.

Владея ситуацията.

Изскочи ми от главата.

• Да се свържа с…

Контрол

• Голяма бъркотия

Започвам от нула/ от начало

Задръж!

Почакай!

Аудиодигиталните хора са тези, които възприемат света посредством вътрешен диалог или разговор със себе си. Те дишат като аудиални, говорят монотонно и са идеални за счетоводство, право, банково дело. Аудиодигиталните хора знаят нещо, ако то има смисъл. дистанцирани от чувства, те прекарват много време във вътрешен диалог.

Изрази, по които можете да разпознаете аудиодигиталния тип:

• Има смисъл.

Логично е.

• Можем да процедираме.

• Можем да го обмислим.

Мислейки за това…

• Нещо вътре в мен ми подсказва, че не е правилно.

При определянето на ре-презентативните системи се използва кратък тест и/ или наблюдение. Няма правила, няма правилно и грешно. Всички ние носим характеристики на всичките репрезентативни системи, но една или две от тях са предпочитани и по-ясно изразени.често някой се оплаква, че партньорът не казва, че го/я обича. Аудиалните хора имат нужда да чуват, че са обичани, а визуалните имат нужда да им се показва. Кинестетичните хора обичат физическата близост и са най-големите почитатели на гушкането. Ако партньорът ви попада в тази група, то със сигурност настоява да спите сгушени един в друг през цялата нощ. Визуалният ви партньор може да калява нервите ви с дългата си подготовка пре-ди излизане, а аудиодигиталният тип да потъва често в свой си свят, където изглежда, че няма място за вас. В ресторанта аудиалният ви партньор ще се радва да му прочетете менюто, докато визуалният ще настоява да прегледа менюто сам, просто защото има нужда да го види, за да го разбере. Визуалните хора често изглеждат като тотални контрольори, заради непрестанното си желание да проверят нещата, но това е само защото не умеят да запомнят добре вербални инструкции и казани неща. Аудиалният тип може да изглежда незаинтересован и неуважителен, защото няма нуждата да поддържа зрителен контакт, когато участва в разговора. Той често гледа някъде встрани, но главата е наклонена така, че слухът да попива всичката важна информация. Усиленото жестикулиране на визуалният тип може да бъде много изнервящо за аудиодигиталния и аудиалния тип, но и обратното е валидно, когато същите два типа се реят замислено в един друг свят, далеч от реалността.

Разпознавате ли себе си? А вашият партньр?

Какво споделяте и къде се разделят?

Синхрон, баланс и любов между различните типове са възможни. Все пак противоположностите се привличат, нали? Но и подобните се привличат. Така че, подхождайте с разбиране, активирайте своята чувствителност и бъдете емоционално интелигентни.