new-kk

Репрезентативни системи – Съвместна рубрика с Genica news

Първото видео от съвместната рубрика с Genica news “Комуникация и Етикет НАвреме и НАмясто” е посветено на темата „Репрезентативни системи“.

  • Продуцент – Атанас Месечков
  • Редактор – Атанас Месечков
  • Оператор – Благой Момчилов
  • Монтаж – Благой Момчилов
  • Партньори – Хотел Sense