14900370_331947563849617_5574575997744597587_n

Успехът е начин на мислене

Доц. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър- консултант по бизнес етикет и протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol. Профилът й включва богат опит в бизнес коучинг, мениджмънт на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурни комуникации и презентационни умения.
Доц. д-р Даниела Илиева е сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския съвет по менторство и коучинг.
Доц. д-р Илиева е често канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития. Тя е единственият обучител и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и коучинг. Сред нейните клиенти са Microsoft, Sitel, Pepsi, Junior Achievement Bulgaria, Unitcargo, Pipe System Bulgaria, Сдружение на фамилния бизнес, Български зъболекарски съюз, големи адвокатски дружества, както и други частни български и международни компании и правителствени организации.
Доц. д-р Даниела Илиева е експерт по Международен туризъм и хотелиерски мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг и докторска степен по Икономика (Социално управление) с тема на дисертационния труд „Методика за усъвършенстване на презентационни умения“.
През 2016г. придобива академичната титла „доцент“ по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с книгата си „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”).
Доц. д-р Даниела Илиева е лектор в международния факултет на University of Sheffield, в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), както и във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Тя е почитан и ценен актив за тези висши училища, тъй като предоставя най-актуалното образование по темите бизнес комуникации, организационно поведение, бизнес мениджмънт и управление на човешките ресурси, както и осъществява така необходимата връзка между бизнес и академия.
Доц. д-р Илиева е изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет” – изтъкната неправителствена организация, която работи в областта на право на информационните и комуникационните технологии. В момента се занимава с развитието и приложението на многобройни национални и международни проекти на организацията, както и с редица нови проекти в различни бизнес и образователни сфери.
Автор на много бизнес и академични публикации, тя е и инициатор на идеята и собственик на европейски патент EUROMENTOR – платформа за свързване на ментори с менторствани от различни сфери на бизнес и образование.

#tedxvarna