ruskata2

УЧЕНИЦИ И ЕКСПЕРТ ПО БИЗНЕС ЕТИКЕТ С ЛЕКЦИЯ ЗА ОБЩУВАНЕТО В РУСКАТА ГИМНАЗИЯ

За първи път обучение от подобен  ранг в Руската гимназия в Пловдив

Само преди няколко дни (4.05) доц. д-р Даниела Илиева-Колева проведе обучение на тема „Какво казва езикът на тялото?” в Езикова гимназия „Иван Вазов”

Лекцията, свързана с невербалната комуникация, бе организирана от екипа на учебна компания ЛЕА, който само преди месец спечели награда от състезанието „Млад предприемач”.

Георги Стоянов, Димитър Тодев, Бирсен Алиманова и Йолена Гешева се заеха с инициативата да предадат на своите съученици от гимназията ентусиазма и екипния дух, които бяха в основата на техните успехи. Естествено, какъв по-добър начин от това да поканят експерт по бизнес етикет, който преподава не само в редица български университети, управлява една от най-големите правителствени организации в България, но и провежда обучения и семинари на корпоративни фирми.

Съгласието и да проведе безвъзмездно подобно обучение сред гимназисти бе посрещнато с огромен интерес. Записванията приключиха пъти по-бързо от очакваното. Управата на ЕГ „Иван Вазов” предостави всичко необходимо за гладкото протичане на събитието. Доказателство за това, че ЕГ „Иван Вазов” интегрира нови, модерни практики за обучение, отговарящи на интересите на възпитаниците си. А това е само началото на бъдещи партньорства.

Отзивите на участниците след лекцията бяха повече от вдъхновяващи. Удовлетворението от това, че познавайки вече себе си, ще са много по самоуверени в комуникацията си с другите, се четеше по лицата на учениците.