„Mentoring – Process, Guidelines and Programs“, 2015

Автор: Доц. д-р Даниела Илиева Издателство: Издателска къща ВУЗФ Анотация Менторството е известно от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят,…

Time management

Всичко, което трябва да решим, е какво да правим с времето, което ни е дадено. Какво е времето? Измерител на минало, настояще и бъдеще? или основно физично понятие и четвърто…