„Mentoring – Process, Guidelines and Programs“, 2015

Автор: Доц. д-р Даниела Илиева Издателство: Издателска къща ВУЗФ Анотация Менторството е известно от векове като форма на обучение, личностно развитие, социална отговорност и уважение между поколенията. В съвременния свят,…