Доц. д-р Даниела Илиева представи доклад на конференцията “Future Technology Analysis – Future in the making” в Брюксел

На 4 и 5 юни2018 г. в Брюксел, Белгия, доц. д-р Даниела Илиева, Изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“, взе участие в конференция “Future Technology Analysis – Future in the making”. Фокус на конференцията са новите предизвикателства пред създаването на политики и методи за преодоляването им. Конференцията има за цел…