Masters of Digital 2020 – ще станем ли мастъри на дигиталния свят?

До 2022 г. повече от половината население на Европа ще се нуждае от цялостна преквалификация или значително повишаване на квалификацията. Това се казва в изследване на компанията Logitech за тенденциите…

Доц. д-р Даниела Илиева: Промяната е учене

Доц. д-р Даниела Илиева е професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и международен протокол, сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol, Брюксел. Освен това тя е сертифициран трейнър по…

Значимата роля на учителя във формирането на ценностната система на ученика

Статията на Доц. д-р Даниела Илиева е публикувана в списание:„Предучилищно & училищно образование: управление – възпитание – обучение“ , в рубрика „Модерният учител е в час“. Рубриката има за цел…

УЧИТЕЛЯТ – МЕНТОР

Статията на Доц. д-р Даниела Илиева е публикувана в списание:  „Предучилищно & училищно образование: управление – възпитание – обучение“ , в рубрика „Модерният учител е в час“. Рубриката има за…